Araştırma Destek Birimi


Araştırma Destek Birimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliğinin arttırılması amacıyla araştırmacılara destek hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur. Fakültemizin araştırma ve bilimsel alt yapısını geliştirici çalışmalar da yürütecek olan Birimimizin yönergesi 01.08.2018 tarihinde Fakülte Kurulu’nda onaylanmıştır.

Misyonumuz
Sağlık alanındaki bilimsel araştırma ve araştırma çıktılarımızın nitelik ve niceliğini arttırmak üzere destek faaliyetleri sunmak ve gelişmiş bir araştırma alt yapısı oluşturmaktır.

Vizyonumuz
Üniversitemizin sağlık alanındaki araştırma potansiyelini yükseltmektir.

Araştırma Destek Biriminin amaç ve hedefleri;

  • Fakültenin bilimsel araştırma ve geliştirme konusundaki stratejik amaç ve hedeflerinin, Üniversitenin stratejik amaç ve hedefleriyle uyumlu olarak oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak,
  • Sağlık ve sağlık teknolojileri alanında fikirden ürüne ve pazara kadar ilerleyen tüm aşamalarda akademisyenlere kolaylaştırıcı, hızlandırıcı, geliştirici, eş uyum sağlayıcı, bir araya getirici etki yapmak üzere proje destek ve teknoloji transferi faaliyetlerini de kapsayan faaliyetlerde bulunmak,
  • Sağlık ve sağlık teknolojileri alanında sürekli iyileşmeyi sağlamak için araştırma ve uygulamaya yönelik projelerin niteliğinin ve niceliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak,
  • Fakültenin araştırma altyapı olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlamak, bu olanakların bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırmak,
    Bilimsel metodolojinin temel ilkelerine hakim ve bilimsel araştırmanın evrensel niteliklerine sahip mezunlar ve akademisyenler yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Fakültede ve ulusal/uluslararası alanda yapılan multidisipliner araştırmaların sayısını artırmak,
    Bilimsel yayın, patent, faydalı model vb. bilimsel çıktıların sayısını ve kalitesini artırmaktır.

İletişim
Nergis Ceydeli Konakçı
Araştırma Destek Birimi Koordinatörü
e-posta: tardeb@deu.edu.tr
Tel: 0 232 4129995

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 15 Ağu 2018 - 11:51