Sayı 2

23-06-2017

Cilt 30, Sayı 2 Ağustos 2016

 

Araştırma Yazıları

3_Lösemilerde t(9;22) BCR-ABL Translokasyonunun Real-Time RT-PCR ile 10 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi,

Cumhur Gündüz, Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş,

Aslı Tetik Vardarlı, Sunde Yılmaz Süslüer, Duygu Aygüneş, Ayşegül Dalmızrak, Çağdaş Aktan, Ali Şahin Küçükarslan,

Tuğçe Balcı, Çağla Kayabaşı, Besra Özmen Yelken

55-59

Anestezi yoğun bakım ünitesinde hasta yakını memnuniyetinin değerlendirilmesi,

Kutlay Aydın,Murat Emre Tokur, Tuğçe Daş, Dilara Esmen, Enes Arslanoğlu, Eda Yaldırak, Elif Büyükkayalı, Begüm Demir,

Rabia Yelli, Necati Gökmen, Uğur Koca

61-70

Polikistik over sendromlu kadınların serum lipid konsantrasyonlarının sağlıklı kadınlar ile kıyaslanması- geriye yönelik (Retrospektif) inceleme,

Özgür Yılmaz, Halil Gürsoy Pala, Tuncay Küme, Burcu Artunç Ülkümen

71-77

Sulcus nervi dorsalis penis / clitoridis: anatomik bir çalışma, Funda Aksu, Sefa Kurt

79-83
 
Olgu Sunumları

Geç tanı konjenital miyastenik sendrom,

Yıldız Arslan, Figen Tokuçoğlu, Aydın Kaya, Gülden Diniz Ünlü, Yaşar Zorlu

85-88

Evde bakım hastasının izlemi: Varfarin kullanımı,

Muhteber Çolak, Özden Gökdemir, Ülkü Bulut, Mehtap Kartal

89-94

Duş ile ilişkili hipotermi olabilir mi?, Önder Limon, Neşe Çoray, Gülçim Saraçoğlu, Hakan Topaçoğlu

95-98

Daha önce sağlıklı olan bebek hastada toplum kaynaklı Chryseobacterium Meningosepticum ilişkili Fatal

Pnömoni ve Sepsis, Aysel Taktak, Yılmaz Akbaş, Murat Çapanoğlu, Gönül Tanır, Nilgün Erkek

99-102
 
 
Yazara Bilgi I-IV

Son Güncelleme: 29 Haz 2017 - 21:17