Genel Bilgi


 

 

ÖNEMLİ DUYURU

 

Eylül 2017 Döneminde TÜBİTAK proje başvurusu yapacak araştırmacıların dikkatine;

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 22 Ağustos-18 Eylül 2017 tarihleri arasında toplantı yapamayacaktır. TÜBİTAK başvurusu yapacak araştırmacıların Etik Kurul onayı nedeniyle sorun yaşamaması için, rutin toplantı günü haricinde 21 Ağustos 2017 PAZARTESİ günü olağan dışı toplantı yapılacaktır.

TÜBİTAK başvurusu yapılacak tüm projelerin, en geç 18 Ağustos 2017 CUMA günü Etik Kurullar Birimine eksiksiz olarak iletilmesi durumunda gündeme alınarak 21 Ağustos 2017 PAZARTESİ tarihli toplantıda görüşülecektir.

 

Etik Kurullar

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm bilimsel araştırmalarda etik kurul onayı zorunludur. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı 5 Etik Kurul görev yapmaktadır:

1.Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları hakkında yönetmelik ile 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca dosya kabulü yapmaktadır. Formlara www.titck.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Mevzuat ve formlar için www.titck.gov.tr. adresinden yararlanılabilir. Firma çalışmaları ücretinin yatırılacağı hesap numarası güncellenmiştir. Bilgi ve DAPS İletişim tel: 0232 4122418 .

Kurul Üye Listesi için tıklayınız

2. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu 04.11.2014 tarih ve 432/4 sayılı üniversite senatosunun kabul ettiği yönerge doğrultusunda dosya kabulü yapmaktadır.

Üye Listesi

Kurul İşleyiş yönergesi için tıklayınız.

Formlar

Başvuru Formu

ÖÇM Başvuru Formu

Kontrol formu

Radyasyon Güvenliği

Not: Kurula olan başvurularda tüm belgeler CD’ye kopyalanmalı ve özgeçmiş belgesi hariç tüm evraklar ayrıca basılı olarak teslim edilmelidir.

Çıkar İlişkisi Belgesi

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu İçeriği

Indeks

Dilekçe örnekleri

3. Dokuz Eylül Üniversitesi Multidisiplin Laboratuvarı Hayvan Deneyleri Etik Kurulu

Üye Listesi

Başvuru Dilekçesi

DEÜ Taahhütname

Yönerge

Başvuru Formu

Çıkar İlişki Belgesi

Ek Hayvan Talep Formu

4. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (http://tfhadyek.deu.edu.tr/index.php/tr/

5. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyogenom Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (http://www.ibg.deu.edu.tr/tr/ibg-hadyek/)

 

Önemli Not:

 • “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren girişimsel klinik araştırmalar ve gözlemsel ilaç çalışmaları için Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) izni alınması zorunludur.
 • “Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği” kapsamına giren klinik araştırmalar için Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) izni alınması zorunludur.

ETİK VE YASAL DÜZENLEMELER

Klinik Araştırmalarla İlgili Ulusal Etik ve Yasal Düzenlemeler:

 1. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17285&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ila%C3%A7%20ve%20biyolojik%20%C3%BCr%C3%BCnlerin%20klinik%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar)
 1. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20028&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1bbi%20cihaz)
 1. Kozmetik Ürün Veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150920-4.htm)
 1. İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu (http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/%C4%B0yi%20Klinik%20Uygulamalar%C4%B1%20K%C4%B1lavuzu.pdf)
 1. Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi

Klinik Araştırmalarla İlgili Uluslararası Etik ve Yasal Düzenlemeler:

 1. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/D%C3%BCnya%20T%C4%B1p%20Birligi%20Helsinki%20Bildirgesi.pdf)
 1. Avrupa Birliği Klinik Araştırma Regülasyonu (Clinical Trials Regulation (CTR) EU No 536/2014https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2014_536/reg_2014_536_en.pdf)

Hayvan Deneyleri ile İlgili Ulusal Etik ve Yasal Düzenlemeler

 1. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19404&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan%20deneyleri)
 1. DEÜ Multidisiplin Laboratuvarı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Yönergesi

Son Güncelleme: 14 Mar 2018 - 13:10