Kliniğe Giriş Kurulu


Kurulun ana amacı, fakültemiz lisans eğitiminin ilk üç dönemindeki öğrencilerin daha sonraki klinik staj eğitiminde kullanacakları öykü alma ve fizik bakı ile ilgili temel bilgi ve becerilerinin kazanılmasına yönelik olarak eğitim programının hazırlanması, organizasyonu ve uygulamasını koordine etmektir. Kurul bu amaç ile ilgili anabilim dallarında görevlendirilen öğretim elemanları ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Ek olarak öğrencilerin eğitimi için gerekli olan görsel ve yazılı kaynakların saptanması ve sağlanmasına yönelik çalışmaları yapar.
 

 Prof. Dr. Oğuz KILINÇ (Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Nilgün ÖZÇAKAR (Başkan) (Telefon: 24952 )

Prof. Dr. Azize Dilek GÜLDAL

Prof. Dr. Adem AYDIN

Prof. Dr. Can SEVİNÇ

Prof. Dr. Güven ASLAN

Prof. Dr. Çiğdem BİRCAN

Prof. Dr. Hasan HEPAĞUŞLAR

Prof. Dr. Onur ÖZGENÇ

Doç. Dr. Ayhan ABACI

Doç. Dr. Tolga GÜNVAR

Yard. Doç. Dr. Tijen ERÇAL

Yard. Doç. Dr. Yusuf SAVRAN

Öğr. Gör.  Uzm. Dr.  Oya Özlem EREN  KUTSOYLU

Öğr.  Gör.  Dr.  Ediz YILDIRIM

Uzm. Dr. Zafer ŞİŞLİ

 

SEKRETER: Deniz YÜCESAN (Telefon: 22289 )