Atatürk Düşünce Topluluğu


ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU Rektörlüğümüze bağlı öğrenci toplulukları arasında yer almaktadır. Topluluk ve etkinlikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler www.deuadt.org  adresinden edinilebilir. Topluluğun Tıp Fakültesi temsilcisi Kerime Yaşaran, danışman öğretim üyesi Prof.Dr.Erdener ÖZER’dir.