Probleme Dayalı Eğitim Oturumu


PROBLEME DAYALI EĞİTİM OTURUMU NEDİR?

 

Probleme Dayalı Eğitim Oturumu (PDO), aynı adla bilenen öğrenme yönteminin gerçekleştirildiği bir eğitim oturumudur. Farklı uygulamaları olabilir. Burada fakültemizde en sık uygulanan yöntem aktarılacaktır.

PDO’nün üç önemli bileşeni bulunur. Bunlar senaryo, öğrenci ve eğitim yönlendiricisidir.

Senaryo, öğrenme hedeflerini dikkate alarak hazırlanmış, gerçek yaşamda karşılaşılan hasta öykülerinden oluşan ve içeriği oturumlar boyunca adım adım açıklanan bir eğitim materyalidir. Ana hedefi öğrenme hedeflerine öğrencinin merak ederek ve gereksinim duyarak ulaşmasını sağlamaktır. Gerçek yaşamda olduğu gibi, hastanın yakınmaları ile başlayan senaryolar aracılığı ile öğrencinin sorun ile ilgili hipotez kurması, hipotezlerini kanıtlamak için uygun incelemeler yapmayı önermesi ve gerekçeler oluşturması beklenir. Senaryoda gerçekleşen tanı ve tedavi önerilerinin niçin yapılmış olduğu ve hangi mekanizmalarla işe yarayabileceği ele alınır. Öğrenme sınırlarına gelindiğinde bir sonraki oturuma kadar bu konuda bilgi toplanması kararına varılır. Oturumlar arasında öğrenciler bilgi kaynaklarına erişerek çıkardıkları öğrenme hedefleri ile ilgili bilgi toplar ve hazırlık yapar. Senaryoların devam eden bölümlerinde, önce, çıkarılan ve araştırılan hedefler birlikte tartışılmakta ve bilgiler paylaşılmaktadır. Senaryolar gerçek bir olaydan yola çıkılarak hazırlandığından biyolojik hedefler yanısıra sosyal ve psikolojik, kültürel, etik boyutların da tartışılmasına yardımcı olmaktadır.

PDO’da ikinci bileşen olan öğrenciler, oturumların en etkin unsurlarıdır. Bir oturuma 10-12 kişilik öğrenci grubu katılmaktadır. Senaryonun yönlendirdiği sorular üzerinden yapılan tartışmalara katılan öğrenciler, küçük bir grupta kendini ifade etme, karşıdakini dinleme ve ekip çalışması yapma becerilerini de geliştirmiş olurlar.  Öğrenciler oturumların başında grup kurallarını belirlerler. Yakın dostlukların da geliştiği bu oturumların sonunda verdikleri geribildirimlerle öğrencilerin birbirleri hakkındaki değerlendirmeleri de kendi gelişimlerine katkı vermektedir.

Her PDO oturumunda bu konuda eğitim almış bir “Eğitim Yönlendirici” bulunmaktadır. Eğitim yönlendiricisi senaryonun uygun olarak ele alınması ve öğrencilerin etkin katılımından sorumludur. Yönlendirici, bir bilgi aktarıcısı değildir, öğrencinin öğrenme sınırlarını bulmasını ve konuyla ilgili merak duygularını yükseltmeyi sağlayan bir rol oynar.

PDO oturumlarında eğitim aracı olarak, iskelet, tıbbi sözlük ve atlaslar yanısıra çay-kahve düzenekleri ve tartışmalar sırasında etkin olarak kullanılması istenen yazı tahtaları mevcuttur.

PDO’lar ile ilgili son bir bilgi de her oturumun güzel bir ısınma ile başlıyor olması. Olumlu bir eğitim ortamı oluşturan ısınmalar minik oyunlardan oluşur ve keyifli bir başlangıç sağlar.