Son Sayı Ağustos 2017


 

Cilt 31, Sayı 2 Ağustos 2017

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dergisi

 

 

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine ayaktan başvuranların birinci basamak kullanım durumları ve etkileyen etmenler

Özden Özilice, Reyhan Uçku, Berna Binnur Akdede .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63 – 69

Sağlık afet çalışanlarının depremlere ilişkin bireysel hazırlık düzeylerinin değerlendirilmesi: Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Derneği örneği

Yeşim Ünal, Esra Işık, Soykan Şahin, Sıdıka Tekeli Yeşil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71 – 80

Sentinel lenf nodu örneklemesi esnasında uygulanan boya sonucunda görülen yan etkiler

Ali İbrahim Sevinç, Süleyman Özkan Aksoy, Merih Güray Durak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81 – 85

İzmir’de yapılan adli otopsilerde kadın ölümlerinin özelliklerinin incelenmesi ve kadına yönelik şiddetin araştırılması

Hüseyin Mehmet Şengül, Akça Toprak Ergönen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  87 – 96

Derlemeler

Genetik faktörlerin şiddet davranışı üzerine etkisi

Duygu Onur Cura, Tufan Çankaya .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97 – 102

Obstetrik ve jinekolojide profilaktik antibiyotik kullanımı

Sefa Kurt, Mehmet Tunç Canda.  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103 – 111

Olgu Sunumları

Kronik pelvik ağrı ve siklik hematüri ile başvuran bir kadında mesanede endometriozis

Serdar Balcı, Çağlan Ertuğrul, Kutsal Yörükoğlu, Burçin Tuna, Meral Koyuncuoğlu,

Recep Emre Okyay, Ömer Erbil Doğan, Güven Aslan.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113 – 116

Plazma hücreli neoplazi ile ilişkili nodüler glomerüloskleroz

Serkan Yıldız, Evrim Bozkaya, Mehtat Ünlü, Mehmet Ali Özcan, Ali Çelik, Aykut Sifil,

Caner Çavdar, Sülen Sarıoğlu, Taner Çamsarı.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  117 – 120

Yazarlara Bilgi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I – VI

Son Güncelleme: 25 Ağu 2017 - 15:12