Son Sayı Aralık 2017


 

Dokuz Eylül Üniversitesi    Cilt 31, Sayı 3 Aralık 2017

 

Tıp Fakültesi Dergisi

 

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlar

Attitudes of medical students towards gender roles at Dokuz Eylul University School of Medicine

Neşe Direk, Burcu Irmak .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   121 – 128

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans eğitiminde yer alan ve 1998-2017 yılları arasında Tıbbi Parazitoloji AD tarafından uygulanan özel çalışma modülleri

Special study modules of Dokuz Eylul University School of Medicine fullfilled in Parasitology Department between 1998-2017

Ümit Aksoy, Songül Bayram Delibaş, Tonay İnceboz, Özlem Miman, Soykan Özkoç, Çiler Akisü  .  .  .  .  .  .   129 – 135

“Sigarasız Açık Alan” düzenlemesine uyum konusunda bir üniversite yerleşkesi deneyimi

A university campus experience on adaptation to the “smoke free outdoor” regulation

Büşra Yılmaz, Ayşe Ertoy, Özge Naile Özyurt, Günnur Hakyemez, Özge Konak, Nurefşan Sadıkoğlu, Selim Güler, Ekin Koç, Sema Attila, Dilek Aslan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   137 – 145

Duktal karsinoma in situ da sentinel lenf nodu biyopsisi gerekli midir?

Is sentinel lymph node biopsy necessary in ductal carcinoma in situ?

Süleyman Özkan Aksoy, Ali İbrahim Sevinç, Merih Güray, Pınar Balcı .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   147 – 151

Derlemeler

Tıp eğitiminde klinik dönemde kullanılabilecek değerlendirme yöntemlerinden örnekler

Examples of assessment methods that can be used during clinical phase in medical education

  1. Ahu Yalabık, Berna Musal . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   153 – 169

Olgu Sunumları

Monoklonal Gammopati ile birliktelik gösteren glomerülonefritler: iki olgu

Glomerulonephritis associated with monoclonal gammopathy: two cases

Serkan Yıldız, Evrim Bozkaya, Mehtat Ünlü, Mehmet Ali Özcan, Caner Çavdar, Aykut Sifil, Ali Çelik,

Sülen Sarıoğlu, Taner Çamsarı  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171 – 175

Genital liken sklerozisin komplikasyonu olarak gelişen vulvar fimozisin tıbbi tedavisi: olgu sunumu

Medical treatment of vulvar phymosis as complicated genital lichen sclerosis: a case report

Sefa Kurt, Uğur Saygılı, Ömer Erbil Doğan, Hüseyin Aytuğ Avşar, Recep Emre Okyay   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177 – 180

Prenatal dönemde saptanan tanatoforik displazi olgusu

Thanatophoric dysplasia detected during prenatal period

Hande Özkalaycı, Esra Ataman, Murat Celiloğlu, Erdener Özer, Ayfer Ülgenalp, Derya Erçal,

Elçin Bora  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181 – 186

Tıbbi Bulmaca

Yanıtınız Nedir?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187

Yazarlara Bilgi………………………………………………………………………………………………… I –VI

2017 yılı Konu Dizini…………………………………………………………………………………………  VII

2017 yılı Yazar Dizini………………………………………………………………………………………….  XI

2017 yılı Hakem Dizini……………………………………………………………………………………….  XIII

 

 

 

 

Son Güncelleme: 11 Ara 2017 - 11:57