Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu


 

Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DEKAUM) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çalışmaları kapsamında, Fakültemizde kurulmuş olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu görevine başladı. Komisyonun görev ve sorumlulukları arasında, Fakültemiz ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği ile cinsel şiddet de dahil olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadele konularında farkındalığın ve duyarlılığın artırılması amacıyla farklı sosyal ve eğitim etkinliklerinin organize edilmesi, gerçekleştirilmesi, bu konuda verilmekte olan adli ve acil tıp hizmetlerinin desteklenmesine yönelik girişimlerde bulunulması yer almaktadır.

 

Komisyon üyeleri

Prof.Dr. Akça Toprak Ergönen (Adli Tıp AD)

Prof.Dr. Aynur Akay (Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD)

Doç.Dr. Başak Bayram (Acil Tıp AD)

Prof.Dr. Berna Binnur Akdede (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD)

Prof.Dr. Bülent Gülekli (Kadın Hastalıkları ve Doğum AD)

Öğr.Gör.Dr. Cemal Güvercin (Tıp Tarihi ve Etik AD)

Doç.Dr. Hatice Şimşek Keskin (Halk Sağlığı AD)

Prof.Dr. Müge Kiray (Fizyoloji AD)

Prof.Dr. Nilgün Özçakar (Aile Hekimliği AD)

Doç.Dr. Özlem BELKIS (DEKAUM Müdürü)

Prof.Dr. Sema Özan (Tıp Eğitimi AD, Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Türkan Günay (Halk Sağlığı AD)

 

İlgili linkler:

o    DEKAUM (http://dekaum.deu.edu.tr/)

o    CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi) (https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/cedaw.pdf)

o    İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) (http://dekaum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/2012-99-1169.pdf)

o    6284 sayılı yasa (Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130118-2.htm)

o    ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi)  https://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/siddet-onleme-ve-izleme-merkezi