Uzmanlık Öğrenci İşleri Birimi


Tıpta uzmanlık öğrencilerinin ihtisas eğitimi ve tüm özlük işlerinin takibi Uzmanlık Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılmaktadır.

 

GÖREVLİ PERSONEL :

 

 

Şule KOLUAÇIK Birim Sorumlusu

Neslihan AKTAŞ Birim Sorumlu Yardımcısı

Aslı UYANIK

Hale ÇALIŞKAN

Kıvılcım EVEDENCİ UMUT

Esin KAHRAMAN