Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Webinar’ında  yayınlanan sunum ve görüntüleri hiçbir yerde yayınlamayacağımı ve paylaşmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.