Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu


 

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (KYŞM) Ulusal Eylem Planı (2016-2020) ile İzmir İl Müdürlüğü (ASPİM)’nün KYŞM İzmir İl Eylem Planı (2017-2020) çerçevesinde, konuyla ilgili çözümlerin üretilebilmesi için kurumlardan beklenen etkinlikler belirlenmiştir. Bu etkinlikler kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DEKAUM) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çalışmaları kapsamında, Fakültemizde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu” kurulmuştur.
Komisyonun sorumluluk alanları arasında,
• Fakültemiz öğretim üye ve öğrencilerine, Dokuz Eylül Araştırma Uygulama Hastanesi’nin akademik ve akademik dışı tüm personeline, Acil servis çalışanlarına yönelik eğitim, bilgilendirme, paylaşım çalışmalarının yürütülmesi,
• Şiddete uğrayan (cinsel şiddet de dahil) kadınlar için Acil Servis Psiko-Sosyal Destek Merkezi oluşturulması ve cinsel şiddete uğrayan kadınlar için sürekli adli tıp uzmanı bulundurulması doğrultusundaki hizmetlerin desteklenmesine yönelik girişimlerde bulunulması yer almaktadır.

 

 

Komisyon üyeleri

Prof.Dr. Sema Özan (Tıp Eğitimi AD, Komisyon Başkanı) sema.ozan@deu.edu.tr

Prof.Dr. Akça Toprak Ergönen (Adli Tıp AD) toprak.ergonen@deu.edu.tr

Prof.Dr. Türkan Günay (Halk Sağlığı AD) turkan.gunay@deu.edu.tr

Prof.Dr. Aynur Akay (Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD)

Doç.Dr. Başak Bayram (Acil Tıp AD)

Prof.Dr. Berna Binnur Akdede (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD)

Prof.Dr. Bülent Gülekli (Kadın Hastalıkları ve Doğum AD)

Öğr.Gör.Dr. Cemal Güvercin (Tıp Tarihi ve Etik AD)

Doç.Dr. Hatice Şimşek Keskin (Halk Sağlığı AD)

Prof.Dr. Müge Kiray (Fizyoloji AD)

Prof.Dr. Nilgün Özçakar (Aile Hekimliği AD)

Doç.Dr. Aslı ÖZDEMİR (DEKAUM Müdürü)

 

 

İlgili linkler:
o DEKAUM (http://dekaum.deu.edu.tr/)
o CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi) (https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/cedaw.pdf)
o İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) (http://dekaum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/2012-99-1169.pdf)
o 6284 sayılı yasa (Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130118-2.htm)
o ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) https://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/siddet-onleme-ve-izleme-merkezi

 

 

Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Cinsel Tacize Karşı Destek (CTS) Birimi

http://dekaum.deu.edu.tr/cts-basvuru/ , cts@deu.edu.tr, 0232 412 16 31 

DEKAUM’a bağlı “Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Cinsel Tacize Karşı Destek (CTS) birimi” de bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri ve elemanları, idari ve sözleşmeli personeli ve öğrencileri olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi bileşenlerinin karşılaşabilecekleri cinsel saldırı ve cinsel taciz olayları konusunda onları bilgilendirmek, hukuki ve psikolojik destek vermek ve çözüm aramakla görevlendirilmiştir. Üniversitemiz öğrencileri ve personelinin “iş ve eğitim ilişkileri nedeniyle” bir arada bulundukları bütün durumlarda; hem üniversite içinde hem de üniversite bileşenleri arasında, dışarıda meydana gelen ancak üniversite ortamına taşınan ya da akademik yaşama ve çalışma ortamına etkisi olan eylemlerde birime başvurulabilmektedir. Başvurular, cts@deu.edu.tr adresinden ve/veya 0232 412 16 31 nolu telefondan yapılabilmektedir.
(“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu” web adresi. https://tip.deu.edu.tr/tr/toplumsal-cinsiyet-ve-kadin/)

 

 

Son Güncelleme: 8 May 2019 - 14:42