TUBİTAK Proje Başvurusu


TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Proje Başvuru  Basamakları

 1. TÜBİTAK ARDEB (http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr) sitesine ARBİS giriş şifresiyle giriş yapılır.
 2. TÜBİTAK Proje önerisi yapmadan önce proje ekibinin ARBİS özgeçmişlerinin güncellenmiş olması gereklidir.
 3. TÜBİTAK proje başvurusu yapmadan önce projelerde görev alabilme limitleri incelenmelidir(https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/projelerde_gorev_alabilme_limitleri_yeni.pdf). Kotası dolu olan araştırmacıların başvuru sistemine giriş yapamayacağı dikkate alınmalıdır.
 4. Başvuru programına giriş yapılır (http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/pb/basvuruList.htm).
 5. Yeni destek başvurusuna giriş yapılır (http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/pb/basvuruProgramlari.htm).
 6. Başvuruya açık olan programlardan uygun olan seçilip “bilgi notu” okunur ve “aktif başvurular” a girilerek “başvur” komutuyla gelen başvuru sayfası basamakları doldurulur. Gerekli belgeler sisteme yüklenir.
 7. Deneysel araştırmalar için Etik Kurul Onayı, Klinik Araştırmalarda Klinik Araştırmalar Etik Kurul Onayı ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni (Özel İzin Belgesi/Kurum izni) belgesi eklenmelidir.
 8. Başvuru onaylandıktan sonra alınan çıktı, yürütücünün ıslak imzasını içerecek şekilde TÜBİTAK ARDEB adresine postalanır. Bazı çağrılarda proje önerisinin “Rektör” ya da yetkili “Rektör Yardımcısı” ıslak imzalı onayını içeren belgenin de TÜBİTAK ARDEB adresine postalanır.
 9. TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler yürütücüye TÜBİTAK tarafından bildirilir.
 10. TÜBİTAK proje yürütme sürecinde araştırma ile ilgili ara raporlar ve sonuç raporları proje yürütücüsü tarafından zamanında sisteme yüklenmeli ve TÜBİTAK ARDEB’e posta ile iletilmelidir.
 11. TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde desteğin harcanmasında Rektörlüğe bağlı BAP koordinatörlüğü ve Strateji Daire Başkanlığı destek vermektedir.

Son Güncelleme: 16 Ara 2021 - 12:11