Akademik Takvim


AKADEMİK TAKVİM 2020-2021  

 

AKADEMİK TAKVİM 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

 

 

PANDEMİ SÜRECİNDE FAKÜLTEMİZDEKİ EĞİTİM SÜRECİNİN   ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSUNA SUNULDUĞU ŞEKLİ İLE  21 Mayıs 2020

 

COVID-19 Pandemisi tedbirleri kapsamında YÖK 11.05.2020 tarih ve 30480 sayılı kararı üzerine 2019-2020 Eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydı ile

21/05/2020 tarih ve 1 sayılı  Fakülte Kurulu kararında tüm sınıflarda yer alan öğrencilerimizin eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına ve yüz yüze sınav yapılmamasına dair Dönem 1,2,3,4,5 ve 6 eğitim planlamasına ilişkin  alınan kararlar ve Akademik takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Dönem 1-2-3

 1. Eğitimin Pandemi nedeniyle resmi olarak 15 Haziran 2020 tarihinde başlatılmasına, yapılamayan kurul sınavları, kurul mazeret sınavları, final sınavı ve bütünleme sınavı yerine geçmek üzere ayrı ayrı ödevler verilerek değerlendirme yapılmasına,
 2. Verilecek ödevlerin ders/blok kurulları ve dönem kurulları tarafından hazırlanmasına, değerlendirmenin soruları soran ilgili öğretim üyeleri/anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yapılmasına,
 3. Daha önce belirlenen akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinin, ödevlerin son gönderilme tarihleri olarak kabul edilmesine,
 4. Dönem 2 ve Dönem 3’te yapılamayan PDÖ’lerin yerine geçmek üzere öğrencilerin daha önceki PDÖ’lerden aldığı en yüksek notun yapılamayan PDÖ’ler yerine sayılmasına ve yıl sonu ortalama hesaplamasında diğer PDÖ notları gibi değerlendirilmeye katılmasına, Dönem 1’de PDÖ notunun verilecek ödev ile değerlendirilmelerine,
 5. Dönem 1 ÖÇM’lerinin ödev şeklinde değerlendirilmesi ve ÖÇM notu yerine sayılmasına,

Dönem 2 Eleştirel Değer Biçme ÖÇM uygulamalarının Dönem 3 ‘te tamamlanmasına ve 2019-2020 akademik yılı sınıf geçme notuna tam puan olarak yansıtılmasına, Dönem 2 Tıpta İnsan Bilimleri ÖÇM ‘sinin Pandemi sürecinden önce tamamlanmış olması nedeniyle  alınan notun dönem sonu başarı notuna katılmasına

Dönem 3  Araştırma Becerileri ÖÇM’sinin şu ana dek ÖÇM kapsamında yaptıklarını ve ÖÇM’nin kazandırdıklarını içeren bir rapor üzerinden yapılmasına ve ÖÇM notunun bu rapor üzerinden verilmesine

 

 1. Hekimlik Becerileri değerlendirmelerinde yıl içinde yetersizlik alan öğrencilerin gelecek yıl bu beceriler için yeniden değerlendirilmesine, Pandemi nedeniyle yapılamayan hekimlik becerileri uygulama ve değerlendirmelerinin gelecek eğitim-öğretim yılında yapılmasına,
 2. Pandemi nedeniyle yapılamayan tüm kuramsal ve uygulamalı derslerde öğrencinin devam etmiş sayılmasına, devamsızlık hesaplamalarının bu durum göz önüne alınarak yapılmasına karar verilmiştir.
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nda yer alan muafiyet ve geçme notlarının aynı şekilde uygulanmasına,

Dönem 4-5

 1. Dönem 4 ve 5’te eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirilememesi nedeniyle, Dönem 4  ve  Dönem  5 bloklarındaki hasta başı, poliklinik gibi uygulamalı  eğitimlerin yapılamayacağına; bu uygulamalı eğitimlerden olmazsa olmaz öğrenilmesi gerekenlerin dönem kurulları tarafından  belirlenerek Dönem 5 ve 6’ta seçmeli staj kapsamında yapılmasına,
 2. Dönem 4 ve 5,  Task ve NÖKS’lerin   değerlendirmelerinin ödev/proje şeklinde yapılmasına (İsteyen bölümlerin bu değerlendirmeyi senkron/asenkron olarak yapabilmesine)
 3. Blok sonu değerlendirmelerinin  ödev/proje/olgu sunumu  şeklinde yapılmasına, her bloktaki ödev içeriğinin blok başkanları tarafından belirlenmesine,  değerlendirme geçerliliği açısından hedefe yönelik farklı ödevlerin hazırlanarak öğrencilere iletilen ödevlerde çeşitlilik sağlanmasına,
 4. Blok sonu değerlendirmelerinde ödev/proje/olgu sunumlarının öğrencilerin ogr.deu.edu.tr uzantılı mail adreslerine iletilmesine, ödevlerin değerlendirilmesi için ilan edilen süre sınırları içerisinde gönderilmesine ,  ödevlerin Word belgesi şeklinde hazırlanmasına, öğrencilerin ödevlerine  kimlik bilgilerinin eklenmesine,
 5. Öğrencilerin ÖKM’ye yüklenen tüm sunumlardan ve Klinik Çalışma Rehberlerindeki öğrenme hedeflerinden, öğretim üyeleri tarafından önerilen ders notu/kaynak kitaplardan sorumlu olmasına,
 6. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nda yer alan muafiyet ve geçme notlarının aynı şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Dönem 6

Dönem 6 eğitiminin de uzaktan eğitim yöntemi ile Deuzem üzerinden Sakai portalı kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

Son Güncelleme: 14 Tem 2020 - 9:37