Özel Çalışma Modülleri


 

ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİ ( ÖÇM )

Fakültemizde uygulanan önemli eğitim etkinliklerinden biri olan Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) tıp eğitiminde, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri kazanmasını sağlamayı amaçlayan eğitsel etkinliklerdir.

ÖÇM ALT KURULLARI TÜRLERİ
1- Sosyal Sorumluluk: Dekan tarafından Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından görevlendirilen bir alt kurul başkanı ve üyelerden oluşur. Dönem I’de Bahar yarıyılında 28 saatlik bir eğitim etkinliğidir. Amacı, öğrencilerin toplumu tanımaları, toplumsal konulardaki duyarlılıklarını artırmaları ve topluma katkıda bulunmalarını sağlayacak sosyal sorumluluk kapsamında ÖÇM’ler düzenlemektir.

2- Tıpta İnsan Bilimleri: Dekan tarafından Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından görevlendirilen bir alt kurul başkanı ve üyelerden oluşur. Dönem II’de Güz yarıyılında 20 saatlik bir eğitim etkinliğidir. Amacı, öğrencilere edebiyat, sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih, sanat ve antropoloji gibi insan odaklı alanların Tıp ve uygulamaları ile ilişkisi hakkında farkındalık ve insancıl yaklaşımı önceleyen bütüncül bir bakış açısı kazandırmaktır.

3- Araştırma Becerileri (AB) ve Eleştirel Değer Biçme (EDB): Dekan tarafından Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından görevlendirilen bir alt kurul başkanı ve üyelerden oluşur. EDB ÖÇM’leri Dönem II’de Bahar yarıyılında yürütülen 32 saatlik bir eğitim etkinliğidir. Amacı, öğrencilere bilimsel kaynaklara ulaşma, bu kaynakları araştırma, tasarımı ve yöntemi açısından okuma ve eleştirme becerisi kazandırmaktır. AB ÖÇM’leri Dönem III’de Güz ve Bahar yarıyılına yayılmış 60 saatlik bir eğitim ve araştırma etkinliğidir. Amacı, öğrencilere tıp alanında bilimsel araştırma bilgi ve becerisi kazandırmaktır.

 

YÖNERGE ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİ

 

 

 

Son Güncelleme: 11 Ara 2023 - 11:45