Etik Kurullar


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm bilimsel araştırmalarda etik kurul onayı zorunludur. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı 5 Etik Kurul görev yapmaktadır:

1.Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları hakkında yönetmelik ile 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca dosya kabulü yapmaktadır. Formlara www.titck.gov.tr adresinden ulaşılabilir. 

Mevzuat ve formlar için www.titck.gov.tr. adresinden yararlanılabilir. Bilgi için Deu Hastanesi Etik Kurul Sekreterliği 412 22 54 veya 58. Deney Hayvanları için 412 22 34 nolu telefondan ve Klinik Araştırmalar ile alakalı herhangi bir bilgi için ise DAPS İletişim tel: 0232 412 26 32 numaralarından gerekli bilgiler alınabilir.

Kurul Üye Listesi İçin Tıklayınız 2021

2. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

DUYURU (10 Haziran 2020)

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’na başvuru yapacak araştırmacıların dikkatine:

Etik kurulumuza, pandemi sürecinde yapılan COVID-19 Enfeksiyonu konulu çalışmalar ile ilgili olarak, çalışmayı planlayan araştırmacıların, süreçte etkin olarak risk ve emek yoğun çalışan Anabilim Dallarını bilgilendirmeleri ve gereğinde (ilk başvuru, tanı, tedavi ve izlemleri gerçekleştiren; görüntüleme ve laboratuvar yöntemlerle katkıda bulunan) bu Anabilim Dallarından da izin almaları (hastaların tanı, tedavi ve takibinde temel olarak görev almaları nedeniyle) Etik Kurul karar sürecinde göz önüne alınmaktadır. Detaylı bilgi Etik Kurul sekreterliğimizden alınabilir.

Bu süreçte, hastane verilerinin, arşiv ve koleksiyon materyallerinin kullanımı için hastane başhekimliğinden alınan izinler yukarıda belirtilen bilgilendirmelerin yerine kabul edilmemektedir. 

Çalışmaların yapılması için T.C. Sağlık Bakanlığı’nın https://bilimselarastirma.saglik. gov.tr sitesi üzerinden de başvuru yapılması gereklidir. Bu başvurular Etik Kurul sürecinden önce ya da sonra yapılabilir.

Bu süreçte daha hızlı yanıt verebilmek açısından etik kurul toplantı sayılarımız arttırılmıştır.

Değerli başvuru sahiplerinin, yapacakları çalışmalar için Etik Kurul onayı sürecinde daha hızlı yanıt alabilmeleri için eksik ya da düzeltme gereken durumlara bağlı gecikme olmaması açısından, belirtilen noktaları dikkate almalarını öneriyoruz. Bu nedenle başvuru formundaki her alanın uygun, açık ve anlaşılır biçimde doldurulması gerekmektedir.

 

 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu 04.11.2014 tarih ve 432/4 sayılı üniversite senatosunun kabul ettiği yönerge doğrultusunda dosya kabulü yapmaktadır.

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu üye listesi 15.12.2020

Kurul İşleyiş yönergesi için tıklayınız.

Formlar

BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE:
1. GOAEK başvuruları için web sitesinde yayınlanmış bulunan güncel başvuru formu kullanılmalıdır. Araştırmacıların adı, unvanı ve adres bilgileri ile birlikte çalışmadaki görevi de belirtilmelidir.
2. GOAEK’na yapılacak başvurularda son bir yıla ait güncel akademik faaliyetleri içeren özgeçmişler sunulmalıdır. YÖKSİS ya da Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Personel özgeçmiş formları örnek olarak alınabilir. Güncel olmayan, eksik, ekran görüntüsünden ibaret özgeçmişler kabul edilmemektedir.

Başvuru Formu

ÖÇM Başvuru Formu

Kontrol formu

Radyasyon Güvenliği

Not: Kurula olan başvurularda tüm belgeler CD’ye kopyalanmalı ve özgeçmiş belgesi hariç tüm evraklar ayrıca basılı olarak teslim edilmelidir.

Çıkar İlişkisi Belgesi

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu İçeriği

Indeks

Dilekçe örnekleri

3. Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (DEÜ HADYEK)

DEU.HADYEK-UYE-LISTESI 

2-DEU-HADYEK-basvuru-formu 

2-DEU-HADYEK-Basvuru-Dilekcesi

DEÜ HADYEK Tahütname

DEÜ HADYEK YÖNERGE

1-DEÜ-HADYEK EK HAYVAN TALEP FORMU

 

 

 

 

4. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (http://tfhadyek.deu.edu.tr/index.php/tr/

5. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyogenom Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (http://www.ibg.deu.edu.tr/tr/ibg-hadyek/)

Önemli Not:

 • “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren girişimsel klinik araştırmalar ve gözlemsel ilaç çalışmaları için Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) izni alınması zorunludur.
 • “Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği” kapsamına giren klinik araştırmalar için Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) izni alınması zorunludur.

ETİK VE YASAL DÜZENLEMELER

Klinik Araştırmalarla İlgili Ulusal Etik ve Yasal Düzenlemeler:

 1. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17285&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ila%C3%A7%20ve%20biyolojik%20%C3%BCr%C3%BCnlerin%20klinik%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar)
 1. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20028&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1bbi%20cihaz)
 1. Kozmetik Ürün Veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150920-4.htm)
 1. İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu (http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/%C4%B0yi%20Klinik%20Uygulamalar%C4%B1%20K%C4%B1lavuzu.pdf)
 1. Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi

Klinik Araştırmalarla İlgili Uluslararası Etik ve Yasal Düzenlemeler:

 1. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/D%C3%BCnya%20T%C4%B1p%20Birligi%20Helsinki%20Bildirgesi.pdf)
 1. Avrupa Birliği Klinik Araştırma Regülasyonu (Clinical Trials Regulation (CTR) EU No 536/2014https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2014_536/reg_2014_536_en.pdf)

Hayvan Deneyleri ile İlgili Ulusal Etik ve Yasal Düzenlemeler

 1. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19404&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan%20deneyleri)
 1. DEÜ Multidisiplin Laboratuvarı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Yönergesi

 

Son Güncelleme: 13 Nis 2021 - 15:24