Kurullar Birimi


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde her düzeyde eğitimin yürütülmesi için yapılandırılmış eğitim ve araştırma kurullarının, her biri ayrı işleve sahip olan, Fakültemizdeki eğitim ve araştırma etkinliklerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacı ile oluşturulan eğitim ve araştırma kurularının, yazışmalarının planlanması koordine edilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemlerden sorumludur.

Birim Sorumlusu:İzel Pınar ÖZDEMİRÇELİK