Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı


                                                                    2023-2024 Akademik Yılı öğrencimize başarılar dileriz. 

Duyurumetni_MDPhD_2023

2023-2024 ACADEMIC YEAR MDPhD başvuru formu

1. MDPhD başvuru formu

 

 

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Amacı

 • Bütünleşik Doktora Programı Tıp öğrencilerine en verimli ve üretken çağlarında bilimsel araştırma alt yapısı kazandırarak bilimsel araştırma merakı yüksek, bağımsız araştırma yapabilme yetisine sahip nitelikli bilim insanı olarak yetişmelerini desteklemeyi amaçlanmaktadır.
 • Doktora, akademik eğitimin ve branşsal yetkinliğin uluslararası alanda geçerli en son aşamasıdır. Tıp ve doktora eğitiminin entegre olarak yürütüldüğü bu programla birlikte normal koşullarda toplam en az 10 yıl süren Tıp Fakültesi ve Doktora programı 8 senede tamamlanmış olacak, öğrenci hem Tıp Doktoru hem Bilim Doktoru ünvanına hak kazanarak mezun olacaktır.

Program yapılanması ve mevzuat

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı ilk defa 2022- 2023 Eğitim- Öğretim döneminde uygulamaya geçilmiştir.
 • Link: Bz. YÖK Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Yönetmelik).

Nasıl Başvurulur

 • Her yıl Tıp Fakültesi Dönem 2 Eğitim-Öğretim döneminin sonunda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından açılan programların ve başvuru zamanının ilanı yapılır.
 • Dönem 2 sonunda kriterleri karşılayan öğrencilerden başvuru ve mülakat sonucuna göre kabul olanlar Bütünleşik Doktora Programına kayıt yaptırır.
 • Programa her yıl kaç öğrenci seçileceği Eğitim Koordinatörlüğü önerileri doğrultusunda Fakülte Yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Eğitim Sistemi

 

İlk iki yıl Hazırlık eğitimi olarak nitelendirilir. Bu süreçte Dönem 3 ve Dönem 4 Tıp Fakültesi müfredatında alması gereken dersler yanında Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenen hazırlık programında yer alan enstitü havuz dersleri alınır. Bu süre zarfında tüm öğrencilerin enstitülerden bir hazırlık danışmanı olur. Bu dönemde doktora havuz dersleri ve Tıp Fakültesi ders ve stajlarına ara vermeden başarıyla tamamlamaları beklenir.

Hazırlık döneminin sonunda öğrenciler, Tıp Fakültesi Dönem 5’ e başlarken devam etmeyi hedefledikleri ilgili enstitü doktora programını seçerler ve koşulları sağlayan öğrencilerin bu programa kabulüyle birlikte doktora danışman atamaları yapılır.

Tıp Fakültesi Dönem 5 bitiminde öğrenci Tıp Eğitimine iki yıl ara vererek sadece kayıtlı olduğu Enstitünün öğrencisi statüsünde yer alır.  Bu dönemde doktora programına ait zorunlu dersleri başarıyla tamamlamaları, doktora yeterlik sınavından geçmeleri, laboratuvar ve tez çalışmalarını yürütmeleri beklenir.

İki yıl ara sonrasında öğrenci Dönem 6’ya (intern doktorluk) başlar. Bu süreçte doktora teziyle ilgili eksikliklerini tamamlamaya devam edebilir. Dönem 6’nın sonunda, Programı tamamlayan öğrenciler tıp doktoru (MD) ve bilim doktoru (PhD) diplomalarını birlikte alarak mezun olur.

Tıp Fakültesi bitiminde tez çalışmasını tamamlamamış öğrenciler için 1 yıl daha ek süre tanınarak maksimum 9 yılda programı tamamlama hakkı sağlanır.

Programın tamamlanabilmesi için hem Tıp Fakültesini hem de Doktora programının gerektirdiği teorik dersler ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir (Link: Bz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Yönetmelik).

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Zekiye Altun, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı

Koordinatör Yardımcıları

Prof. Dr. Funda Tüzün Erdoğan, Pediatri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özlem Gürsoy Çalan, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Müdür

Prof. Dr. Zahide Çavdar / Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Program Anabilim Dalı Başkanları

Sinir Bilimleri- Prof. Dr. Emre Bora

Moleküler Tıp- Prof. Dr. Oğuz Altungöz

Temel Onkoloji- Prof. Dr. Safiye Aktaş

Translasyonel Onkoloji- Prof.Dr. Yasemin Başbınar

Link https://saglikbil.deu.edu.tr/

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ

Müdür

Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem/ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Program Anabilim Dalı Başkanları

Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji-

Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri-Doç. Dr. Zeynep Koçer

 

Link https://www.ibg.edu.tr

DOKTORA PROGRAMLARI

 

Öğrencilerin programdaki hazırlık dönemi ilk 2 yılında belli bir doktora program seçme durumu yoktur. Bu süre zarfında Eğitim Koordinatörlüğü’nün belirlediği enstitü havuz dersleri alınır ve koordinatörlerin ve hazırlık danışmanları rehberliği ile 2 yılın sonunda ilgili doktora programı seçimi yapılır.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Bünyesinde Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı içinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) ve İzmir Uluslararasi Biyotıp ve Genom Enstitüsü (İBG) olmak üzere iki ayrı enstitü eğitim programları mevcuttur. DEU SBE temel eğitim dili Türkçe, İBG temel eğitim dili İngilizcedir. Eğitim dili ve işleyişteki farklılıklar nedeniyle öğrenciler programa başvuru sırasında Enstitü tercihinde bulunacaklardır. Hazırlık eğitimi bitiminde ilgili enstitüye bağlı olan Anabilim Dalları arasından program tercihlerini gerçekleştirebileceklerdir.

 

SAĞLIK BİLİMLERI ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI

•          Sinir Bilimleri

•          Moleküler Tıp

•          Temel Onkoloji

 • Translasyonel Onkoloji

Link https://saglikbil.deu.edu.tr/

https://onkoloji.deu.edu.tr/tr/anabilim-dallarimiz/

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM

ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI

•          Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji- 

 • Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri-

https://www.ibg.edu.tr/

 

DOKTORA BURS PROGRAMLARI

 1. TUBITAK Bilim insanı destekleme programları kapsamında (https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2211-yurt-ici-doktora-burs-programlari) yer alan burs programlarına: Eğitim Bursları: 2213-A, 2213-B, 2244 başvuru yaparak öğrenciler burs imkanlarından faydalanmaları sağlanır.
 2. Öğrencilerin proje bazlı olarak farklı TUBITAK, Avrupa Birliği ve Endüstri ilişkili vb projelerde bursiyer olarak çalışmaları ve burs almaları mümkündür.
 3. TUBITAK STAR programı kapsamında devam eden TUBITAK projelerinde 6 aylık çalışma ve burs alma imkânı mevcuttur.
 4. TÜSEB projelerinde bursiyer olarak yer alarak burs alma imkânı mevcuttur.
 5. DEU BAP projelerinde doktora öğrencisi Bursiyer olarak yer alarak burs alma imkânı mevcuttur.

 

 

DUYURULAR

 • BAŞVURU ZAMANI: Her yıl eğitim dönemi başlangıcı Eylül ayı içinde
 • YDS ve YÖKDİL SINAV TAKVİMİ: https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html
 • ALES SINAV TAKVİMİ: https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html
 • FORMLAR

Bütünleşik Doktora Programı Öğrenci Başvuru Formu (Türkçe)

Bütünleşik Doktora Programı Öğrenci Başvuru Formu (İngilizce)

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

İLETİŞİM

Sekreterlik:

Zeynep Saban zeynep.saban@deu.edu.tr

 

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI-BAŞVURU FORMU-TÜRKÇE

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI-BAŞVURU FORMU-İNGİLİZCE

 

Bütünleşik Doktora Programı Öğrenci Tanıtımı

 

 

Tıp Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönergesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17 Kas 2023 - 11:15