Tarihçe


Fakültemiz İzmir’de, 1 Mart 1978 yılında Ege Üniversitesine bağlı İzmir Tıp Fakültesi adı ile, 12 öğretim üyesi önderliğinde kurulmuştur. Fakültemizin ilk dekanı Prof. Dr. HamitÖZGÖNÜL, 2. Dekanı Prof. Dr. Mehmet TİNER olmuştur. 1982 yılına  kadar klinik öncesi yerleşim yeri Ege Üniversitesi yerleşkesinde olmuş ve eğitim burada sürdürülmüştür. Klinik eğitim ve hastane olarak önce Karşıyaka Devlet Hastanesi, daha sonra Eşrefpaşa Belediye Hastanesinden yararlanılmıştır. Fakültemize ilk yıl merkezi sistem ile 91 öğrenci, yatay geçiş ile 129 öğrenci alınmış ve tüm sınıflarda eğitim başlamıştır. 1982 yılında İnciraltı’ndaki Yakın Doğu Eczacılık Yüksekokulu İzmir Tıp Fakültesi’ne verilmiştir. Önce temel tıp bilimleri, daha sonra klinik bilimler taşınmış, buradaki binaların onarımı ve yeni binalar yapılarak eğitim, hasta hizmetleri sürdürülmüştür. 20.07.1982 tarihinde, 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Dokuz Eylül Üniversitesi kurulmuş, İzmir Tıp Fakültesi de Ege Üniversitesi’nin diğer bazı fakülteleri ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi içinde yerini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesinin ilk rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı (20 Temmuz 1982-31 Temmuz 1987), ilk Dekanı Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu ( 31.08.1982-31.08.1985) olmuştur. Daha sonraki yıllarda sırasıyla Prof. Dr. Abdullah Kenanoğlu, Prof. Dr. İhsan Erdamar, Prof. Dr. Emin Alıcı, Prof. Dr. İlhami Kovanlıkaya, Prof. Dr. A. Şebnem Özkan, Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu ve Prof. Dr. Tülay Canda, Prof. Dr. Oğuz Dicle, Prof. Dr. Murat Celiloğlu dekanlık görevinde bulunmuşlardır. 29 Haziran 2020 tarihinde vekaleten Prof. Dr. A. Oktay Ergene dekanlık görevine atanmıştır. Prof. Dr. Ergene 15 Şubat 2021’de asaleten atanmış Mayıs 2022’de bu görevinden ayrılmıştır.  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan’dan sonra 18 Mayıs 2022- 4 Ocak 2024 tarihine kadar  Prof. Dr. Nur olgun vekaleten dekanlık görevini sürdürmüştür. 4 Ocak 2024 tarihinden bu yana Prof. Dr. Figen Çoşkun dekanlık görevini vekaleten sürdürmektedir.
Fakültemizde tıp eğitimi ilk olarak klasik eğitim ile başladı .Fakülteye ilk kaydını yaptıran 1 numaralı öğrenci Fevzi Karakurt olmuştur. 1990 yılında entegre eğitim programı uygulamasına geçildi. 1997 yılında ise köklü bir değişiklikle probleme dayalı öğrenme (PDÖ)modeline geçildi. Modern eğitimin modeli olarak gösterilen öğrenci merkezli PDÖ , Türkiye´de ilk kez Fakültemizde uygulanmaya başlandı. 2000-2001 akademik yılındanbaşlayarak klinik evre olan 4 ve 5. sınıflarda Taska Dayalı Öğrenim (TDÖ) programı uygulanmaya başladı. Tıp Eğitimimiz UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) tarafından 2010 yılı mart ayında akredite edildi ve 2023 yılına kadar devam edecektir. 2013yılında Avrupa Birliği diploma eki etiketi alındı ve devam etmektedir.

2020 yılında tüm dünyayı etkilen COVID-19 Pandemisi boyunca da eğitim çalışmaları devam ettirilmiş, online seminerler, güncel canlı yayınlar hazırlanarak çeşitli etkinlik düzenlenerek öğrencilerle sürekli iletişim sağlanmıştır. COVID-19 kitapçığı hazırlanarak  fakülteye dağıtılmış, İntörn Eğitim Programı “Köprüden Önceki Son Çıkış” altı aylık bir süreye
uzatılarak her Perşembe günü düzenli online eğitimler devam etmiştir.

 

 

 

Fakültemiz tarihçesine ilişkin tanıtım filmi aşağıdadır:

 

Son Güncelleme: 18 Oca 2024 - 9:53