Tarihçe


Fakültemiz İzmir’de, 1 Mart 1978 yılında Ege Üniversitesine bağlı İzmir Tıp Fakültesi adı ile, 12 öğretim üyesi önderliğinde kurulmuştur. Fakültemizin ilk dekanı Prof. Dr. Hamit ÖZGÖNÜL, 2. Dekanı Prof. Dr. Mehmet TİNER olmuştur. 1982 yılına kadar klinik öncesi yerleşim yeri Ege Üniversitesi yerleşkesinde olmuş ve eğitim burada sürdürülmüştür. Klinik eğitim ve hastane olarak önce Karşıyaka Devlet Hastanesi, daha sonra Eşrefpaşa Belediye Hastanesinden yararlanılmıştır. Fakültemize ilk yıl merkezi sistem ile 91 öğrenci, yatay geçiş ile 129 öğrenci alınmış ve tüm sınıflarda eğitim başlamıştır. 1982 yılında İnciraltı’ndaki Yakın Doğu Eczacılık Yüksekokulu İzmir Tıp Fakültesi’ne verilmiştir. Önce temel tıp bilimleri, daha sonra klinik bilimler taşınmış, buradaki binaların onarımı ve yeni binalar yapılarak eğitim, hasta hizmetleri sürdürülmüştür. 20.07.1982 tarihinde, 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Dokuz Eylül Üniversitesi kurulmuş, İzmir Tıp Fakültesi de Ege Üniversitesi’nin diğer bazı fakülteleri ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi içinde yerini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesinin ilk rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı (20 Temmuz 1982-31 Temmuz 1987), ilk Dekanı Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu ( 31.08.1982-31.08.1985) olmuştur. Daha sonraki yıllarda sırasıyla Prof. Dr. Abdullah KENANOĞLU, Prof. Dr. İhsan ERDAMAR, Prof. Dr. Emin ALICI, Prof. Dr. İlhami KOVANLIKAYA, Prof. Dr. A. Şebnem ÖZKAN, Prof. Dr. Hakan ABACIOĞLU ve Prof. Dr. Tülay CANDA, Prof. Dr. Gamze ÇAPAKAYA ve Prof. Dr. Oğuz DİCLE dekanlık görevinde bulunmuşlardır. 27.12.2018 tarihinden itibaren Prof. Dr. Murat Celiloğlu dekan olarak göreve başlamış ve halen sürdürmektedir.

 

Fakültemizde tıp eğitim ilk olarak klasik eğitim ile başladı. 1990 yılında entegre eğitim programı uygulamasına geçildi. 1997 yılında ise köklü bir değişiklikle probleme dayalı öğrenme (PDÖ) modeline geçildi. Modern eğitimin modeli olarak gösterilen öğrenci merkezli PDÖ , Türkiye´de ilk kez Fakültemizde uygulanmaya başlandı. 2000-2001 akademik yılından başlayarak klinik evre olan 4 ve 5. sınıflarda Taska Dayalı Öğrenim (TDÖ) programı uygulanmaya başladı. Tıp Eğitimimiz UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) tarafından 2010 yılı mart ayında akredite edildi. 2013 yılında Avrupa Birliği diploma eki etiketi alındı. Kurulduğu 1 Mart 1978 tarihinden bu yana toplam 5957 T.C uyruklu, 145 yabancı uyruklu tıp doktoru mezun edilmiştir.

 

 

 

Fakültemiz tarihçesine ilişkin tanıtım filmi aşağıdadır:

 

Son Güncelleme: 8 Oca 2020 - 10:13