Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı


Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. E. Burçin TUNA
Anabilim Dalı Başkanı (Üropatoloji-Yumuşak Doku Patolojisi)
Prof. Dr. Sülen SARIOĞLU
(Baş-Boyun Patolojisi-Gastrointestinal Patoloji- Nefropatoloji)
Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU
Üropatoloji
Prof. Dr. Meral KOYUNCUOĞLU ÜLGÜN
Jinekopatoloji
Prof. Dr. Erdener ÖZER
Kas Patolojisi-Pediatrik ve Perinatal Patoloji
Prof. Dr. Özgül SAĞOL
Gastrointestinal Patoloji-Hepatopankreatobilier Sistem Patolojisi
Prof. Dr. Banu LEBE
Dermopatoloji-Oftalmik Patoloji
Prof. Dr. Sermin ÖZKAL
Hematopatoloji-Kemik Patolojisi
Prof. Dr. Emine Çağnur ULUKUŞ
Jinekopatoloji-Pulmoner Patoloji
Doç. Dr. Şadiye Mehtat ÜNLÜ
Gastrointestinal Patoloji-Nefropatoloji
Doç. Dr. Merih Güray DURAK
Endokrin Patoloji-Meme Patolojisi
Doç. Dr. Duygu GÜREL
Pulmoner Patoloji-Meme Patolojisi-Kardiyovasküler Patoloji
Dr. Öğr. Üyesi Anıl Aysal AĞALAR

Uzmanlar

Tarihçe

 

Anabilim Dalı bünyesinde sitoloji, biyopsi, radikal cerrahi materyallerine tanı verilmekte ve bilimsel otopsi yapılmaktadır

 

İşlem Listesi :

Histokimyasal İşlem Listesi

İmmünhistokimyasal İşlem

İmmünflorasan İşlem

Moleküler Patoloji İşlem Listesi

 

 

Emekli Öğretim Üyeleri

 

 

 

Son Güncelleme: 12 Oca 2018 - 16:46