İç Hastalıkları Anabilim Dalı


Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Fırat BAYRAKTAR
Anabilim Dalı Başkanı (Endokrinoloji ve Metabolizma)
Prof. Dr. Fatoş ÖNEN
(Romatoloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Taner ÇAMSARI
(Nefroloji Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hale AKPINAR
(Gastroentroloji)
Prof. Dr. Bülent ÜNDAR
(Hematoloji)
Prof. Dr. Ali ÇELİK
Nefroloji Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fatih DEMİRKAN
(Hematoloji)
Prof. Dr. Güner Hayri ÖZHAN
Hematoloji
Prof. Dr. Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ
(Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Caner ÇAVDAR
(Nefroloji)
Prof. Dr. Ömer Salahattin TOPALAK
(Gastroentroloji)
Prof. Dr. Ahmet Aykut SİFİL
(Nefroloji)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
(Hematoloji)
Prof. Dr. İlhan ÖZTOP
(Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı)
Prof. Dr. Aziz KARAOĞLU
(Tıbbi Onkoloji)
Prof. Dr. Bilgin CÖMERT
(Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanlığı)
Prof. Dr. Hatice Miraç Binnaz DEMİRKAN
(Tıbbi Onkoloji)
Prof. Dr. Ender Berat ELLİDOKUZ
(Gastroentroloji)
Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK
(Geriatri Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mesut AKARSU
(Gastroentroloji)
Prof. Dr. Müjde SOYTÜRK
(Gastroentroloji)
Prof. Dr. Mustafa Oktay TARHAN
(Genel Dahiliye)
Prof. Dr. Ahmet Merih BİRLİK
(Romatoloji)
Prof. Dr. İsmail SARI
(Romatoloji)
Prof. Dr. Tuğba YAVUZŞEN
(Tıbbi Onkoloji)
Prof. Dr. Işıl SOMALI
(Tıbbi Onkoloji)
Prof. Dr. İnci ALACACIOĞLU
(Hematoloji)
Prof. Dr. Tevfik DEMİR
(Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
Prof. Dr. Abdullah Serkan YENER
(Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
Prof. Dr. Barış AKINCI
(Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
Doç. Dr. İlkay Tuğba ÜNEK
(Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı )
Doç. Dr. Derya KAYA
Geriatri Bilim Dalı
Doç. Dr. Yusuf Savran
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi Gerçek CAN
Romatoloji Bilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi Göksel BENGİ
GASTROENTROLOJİ BİLİM DALI
Dr. Öğr. Gör. Uzm. . Serkan YILDIZ
NEFROLOJİ BİLİM DALLI
Öğr. Gör. Faize YÜKSEL
İç Hastalıkları

 

GENEL DAHİLİYE
Prof. Dr. Mustafa Oktay TARHAN

GASTROENTROLOJİ BİLİM DALI 

Prof. Dr. Hale ÖREN

Prof. Dr. Ömer TOPALAK

Prof. Dr. Ender Berat ELLİDOKUZ

Prof. Dr. Mesut AKARSU

Prof. Dr. Müjde SOYTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Göksel BENGİ

 

GERİATRİ BİLİM DALI
Doç. Dr. Derya KAYA

NEFROLOJİ BİLİM DALI

Prof. Dr. Ali ÇELİK (Başkan)

Prof. Dr. Taner ÇAMSARI

Prof. Dr. Caner ÇAVDAR

Prof. Dr. Ahmet Aykut SİFİL

Dr. Öğr. Gör. Serkan YILDIZ

 

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI

Prof. Dr. Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ (Başkan)

Prof. Dr. Fırat BAYRAKTAR

Prof. Dr. Sevinç ERASLAN

Prof. Dr. Tevfik DEMİR

Prof. Dr. Abdullah Serkan YENER

Prof. Dr. Barış AKINCI

 

 

 

HEMATOLOJİ BİLİM DALI 

Prof. Dr. Bülent ÜNDAR

Prof. Dr. Fatih DEMİRKAN

Prof. Dr. Güner Hayri ÖZHAN

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof. Dr. İnci ALACACIOĞLU

Prof. Dr. Özden PİŞKİN

 

ROMATOLOJİ BİLİM DALI

Prof. Dr. Fatoş ÖNEN

Prof. Dr.Merih BİRLİK

Prof. Dr. İsmail SARI 

Dr. Öğretim Üyesi Gerçek CAN

 

TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI

Prof. Dr. İlhan ÖZTOP

Prof. Dr. Aziz KARAOĞLU

Prof. Dr. Hatice Miraç Binnaz DEMİRKAN 

Prof. Dr. Tuğba YAVUZŞEN

Prof. Dr. Işıl SOMALI

Doç. Dr. İlkay Tuğba ÜNEK

YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

Prof. Dr. Bilgin CÖMERT (Başkan)

GERİATRİ BİLİM DALI 

Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK

 

 

 

Uzmanlar

 

Son Güncelleme: 28 Oca 2020 - 15:39