Misyonumuz Vizyonumuz


Misyonumuz

Ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, öğrenmeyi öğrenen, donanımlı, yetkin ve sürekli gelişmeye açık, Atatürk ilkeleri ve bilimin ışığında hekimler yetiştirmek, -Kurumun ilkeleri doğrultusunda evrensel ölçütlere uygun bilimsel ürünler vermek, – Eğitsel ve bilimsel süreçlerin ayrılmaz bir parçası olan hasta hizmetlerinde topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmak.

 

Vizyonumuz

Bilgi ve iletişim çağına geçerek, öğrenme, üretme, uygulama ve yönetim alışkanlıkları değişen çağdaş dünyada, bu değişimi farkeden, sürekli değişimden yana olan, liderlik özellikleri yanı sıra birey olarak kendi ile barışık, toplumun gereksinmelerini gözeten hekimlerin yetişmesi ile bilime katkı yapabilen, sorun değil çözüm üreten, topluma örnek olacak bir meslek grubu oluşması, Akıl ve bilimin esas alındığı, bilim dünyası ile entegre olmuş, araştırma gücünü toplumsal yararlılığa dönüştürebilen bilim adamları yetişmesi, Toplumun tıp alanında çağdaş tanımlara uygun insan, sağlık ve yaşama hakları konusunda bilinçlenmesi.