Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ)


PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM (PDÖ)

PDÖ oturumlarında öğrenciler, bir  senaryoda tanımlanan bir problemin olası nedenlerini/hipotezleri beyin fırtınasıyla listelemekte, problemi sorgulayarak çözümlemeye çalışırken önceki bilgilerini kullanmakta, bilgi sınırına ulaştıklarında öğrenme hedefi olarak belirlemekte, bağımsız çalışma sürecinde tanımladıkları hedeflere uygun kaynaklardan elde ettikleri bilgileri bir sonraki oturumun başında tartışarak paylaşmaktadırlar.

PDÖ oturumları öğrenci merkezlidir, 8-10 kişilik küçük gruplarda  eğitim yönlendiricilerinin problemin çözümüne doğrudan katılmadan ve içerik bilgi vermeden, sorularla kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir işlev üstlenmesi, öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri olumlu eğitim ortamı sağlaması gerekmektedir.

Fakültemizde, Dönem 3 programı PDÖ merkezli olarak yürütülmekte ve  iki veya üç oturumlu senaryolar kullanılmaktadır. Tablo 1.de iki oturumlu bir senaryoda tanışma ile başlayan ve geri bildirimle tamamlanan PDÖ uygulama basamakları özetlenmiştir.

Tablo 1.PDÖ Uygulama Basamakları

1.PDÖ OTURUMU

·         Tanışma, grup kurallarının belirlenmesi/Isınma

·         Senaryodaki sorunların tanımlanması

·         Beyin fırtınası yöntemiyle hipotezlerin listelenmesi, ardından sorunlarla ilişkilendirilerek tartışılması

·         Senaryoda aşamalı olarak gelen bilgilerin tartışılarak hipotezlerin daraltılması

·         Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi

·         Geri bildirim

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

2.PDÖ OTURUMU

·         Isınma

·         Farklı kaynaklardan ulaşılan öğrenme hedeflerinin tartışılması

·         Senaryoda gelen bilgilerin tartışılması

·         Kavram haritalarının oluşturulması-bilgilerin işlenmesi, özetlenmesi

·         Geribildirim

 

PDÖ’nün öğrenme sorumluluğunu alma, özyönlendirmeli öğrenme becerisi kazanma, öğrenme motivasyonunun artması, bilgilerin kalıcılığı ve mesleki yaşama uyarlanabilirliği, sorgulama, problem çözme, ekip çalışması, iletişim becerilerinin kazanılması gibi kazanımları bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 15 Ara 2021 - 12:07