Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbiyeli Andı


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbiyeli Andı

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne

Başladığım şu anda

Yaşamımı insanlık hizmetine adayacağımı

Açıkça yükümleniyorum.

 

Eğitimim ve tüm meslek yaşamım boyunca

Öğrenmeyi sürdürecek

Bana yol gösterenleri, öğretenleri sayacağım.

 

Bir Hekim adayı olarak

Yaşama ve yaşama hakkına saygı duyacak

Toplumun ve bireyin sağlığını koruyacağım.

Mesleğimin değerlerini

Her koşulda gözetecek ve yücelteceğim.

 

Bugün giydiğim beyaz önlüğün

Bana getirdiği sorumlulukları

Özgür irademle kabul ediyor

Ve bunları yapmaya

Namusum üzerine and içiyorum.