Kliniğe Giriş Kurulu


Kurulun ana amacı, fakültemiz lisans eğitiminin ilk üç dönemindeki öğrencilerin daha sonraki klinik staj eğitiminde kullanacakları öykü alma ve fizik bakı ile ilgili temel bilgi ve becerilerinin kazanılmasına yönelik olarak eğitim programının hazırlanması, organizasyonu ve uygulamasını koordine etmektir. Kurul bu amaç ile ilgili anabilim dallarında görevlendirilen öğretim elemanları ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Ek olarak öğrencilerin eğitimi için gerekli olan görsel ve yazılı kaynakların saptanması ve sağlanmasına yönelik çalışmaları yapar.
 

KLİNİĞE GİRİŞ KURULU

Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Başak Baykara
Başkan
Prof. Dr. Nilgün Özçakar
Üyeler
Doç. Dr. Gökşin Nilüfer Demirci Eğitim Koordinatörü
Doç. Dr. Tolga Günvar Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Çiğdem Bircan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD
Prof. Dr. Ayhan Abacı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Adem Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Canan Aslı Yıldırım Göz Hastalıkları AD
Doç. Dr. Recep Emre Okyay Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Doç. Dr. Süleyman Özkan Aksoy Genel Cerrahi AD
Doç. Dr. Volkan Şen Üroloji AD
Doç. Dr. Erdoğan Özgür Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları AD
Doç. Dr. Ayşe Çolak Kardiyoloji AD
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Ömeroğlu Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi Sema Alp Çavuş İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Dr. Öğr. Üyesi Didem Öz Nöroloji AD
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Ediz Yıldırım Aile Hekimliği AD
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Aslı Akdöner Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Sekreter: Uğur Işıldak MBL

Kliniğe Giriş Yönergesi

Son Güncelleme: 28 Mar 2024 - 14:37