Kliniğe Giriş Kurulu


Kurulun ana amacı, fakültemiz lisans eğitiminin ilk üç dönemindeki öğrencilerin daha sonraki klinik staj eğitiminde kullanacakları öykü alma ve fizik bakı ile ilgili temel bilgi ve becerilerinin kazanılmasına yönelik olarak eğitim programının hazırlanması, organizasyonu ve uygulamasını koordine etmektir. Kurul bu amaç ile ilgili anabilim dallarında görevlendirilen öğretim elemanları ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Ek olarak öğrencilerin eğitimi için gerekli olan görsel ve yazılı kaynakların saptanması ve sağlanmasına yönelik çalışmaları yapar.
 

KLİNİĞE GİRİŞ KURULU

Başkan
Prof. Dr. Nilgün Özçakar
Üyeler
Prof. Dr. Hatice Şimşek Keskin Eğitim Koordinatörü
Doç. Dr. Tolga Günvar Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Çiğdem Bircan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D
Prof. Dr. Ayhan Abacı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D
Prof. Dr. Adem Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D
Prof. Dr. Canan Aslı Yıldırım Göz Hastalıkları A.D
Doç. Dr. Recep Emre Okyay Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D
Doç. Dr. Süleyman Özkan Aksoy Genel Cerrahi A.D
Doç. Dr. Volkan Şen Üroloji A.D
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çolak Kardiyoloji A.D
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Ömeroğlu Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi Sema Alp Çavuş İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D
Dr. Öğr. Üyesi Didem Öz Nöroloji A.D
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Ediz Yıldırım Aile Hekimliği A.D
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Aslı Akdöner Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D

Sekreter: Uğur Işıldak MBL

 

Kliniğe Giriş Yönergesi

Son Güncelleme: 1 Ara 2023 - 9:40