Taska Dayalı Eğitim


TASKA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİ

Taska dayalı öğrenme, Fakültemizde 4 ve 5.sınıflarda uygulanan ilk 3 sınıfta uygulanan Probleme dayalı öğrenimin devamı olarak yapılandırılmış fakültemize özgü bir eğitim yöntemine verilen addır. İngilizce kökenli “task” sözcüğü iş-görev anlamını taşır. Tıp öğrencilerinin klinik eğitimi için, gerçek sağlık hizmeti verilen ortamlarda,  gerçek hasta üzerinden, doğrudan uygulamalara katıldıkları ve tanımlanmış “iş-görev” alanlarında  mesleki bir uyum süreci yaşadıkları bu eğitim yöntemidir.

Disiplin temelli değil, toplumda sık görülen semptom/durum/hastalıklar temel alınarak planlanmıştır. Task’lar, gerçek yaşamda olduğu gibi hastalık bulgularının çözümünde gözetilen disiplinler arası işbirliği doğrultusunda seçilir ve öğrencilerin ilgili disiplinlerde hastalarla buluşması sağlanır.

Bu amaçla poliklinik uygulamaları, hasta başı teorikler, sunumlar, ameliyathane, laboratuvar ve benzeri ortamlarda bilgi, beceri, tutum hedefleri gözetilerek kurgulanmıştır.  İşleyiş ve uygulamaların gözlemlenmesi, alan gezileri gibi eğitim etkinlikleri de program bileşenleri arasında bulunmaktadır. Bu süreçte değerlendirmeler de özgün yöntemlerle yapılmakta beceri ve tutum hedefleri  taskların uygulanması sırasında süreç içi değerlendirme şeklinde ve  Nesnel Örgün Klinik Sınav (NÖKS) adı verilen bir sınav yöntemi ile , bilgi hedefleri ise kuramsal sınavlarla değerlendirilmektedir.

 

 

Son Güncelleme: 16 Ara 2021 - 10:36