Eğiticilerin Eğitimi Programlarımız


Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Eğiticilerin Eğitimi Kurulu tarafından yürütülen
programlar, eğiticilerin eğitim becerilerini geliştirerek daha etkili ve verimli eğitim
vermelerini sağlamaktır. Bu programlar, Temel Eğitim Becerileri, Probleme Dayalı Öğrenim
(PDÖ), Taska Dayalı Öğrenim (TDÖ), Kavram Haritası, Çevrimiçi Etkileşimli Sunum
Teknikleri ve Çevrimiçi Bilgiye Dayalı Ölçme Değerlendirme gibi çeşitli kurslarını
içermektedir.
Kurslarda etkileşimli sunum yöntemleri, uygulamalar, web 2.0 araçları ile teknolojinin
eğitimde kullanımı örnekleri, senaryolar, küçük grup çalışmaları, soru-yanıt tekniği gibi
eğitim teknikleri kullanılmaktadır. Programlara, kurum içi ve dışından kurum içi ve dışından
toplam 2719 kişi katılmıştır.

Eğiticilerin Eğitimi Kurul Çalışma Esasları

Son Güncelleme: 16 Şub 2023 - 13:53