Eğiticilerin Eğitimi Programlarımız


Fakültemizde görev yapan öğretim elemanlarının eğitim, araştırma, yönetim ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi  eğiticilerin eğitimi programları ile gerçekleştirilmektedir.

Özellikle Eğiticilerin Eğitimi Kurulu aracılığı ile yürütülen ve eğitim becerilerine odaklı programlarımız arasında  yer alan Eğitim Becerileri, Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ), Taska Dayalı Öğrenim (TDÖ), Katılımcı Sunum Yöntemleri, Kavram Haritası kurslarına 1997 yılından buyan toplam 2207 eğitici katılmıştır. Kurslarda; katılımcı sunum yöntemleri, uygulamalar ve küçük grup çalışmaları kullanılmaktadır.  Eğiticilerin değerlendirme ilkeleri ve bilgiye dayalı değerlendirme yöntemleri konusunda gelişimlerini destekleyen ölçme değerlendirme kursları mezuniyet öncesi ölçme değerlendirme kurulu tarafından düzenlenmektedir. Klinikte uygulanan performansa dayalı değerlendirme yöntemleri konusu ise TDÖ kursu içinde yer almaktadır. Başlangıçta ayrı kurslar şeklinde sürdürülen kavram haritası kursları beş günlük PDÖ kurslarına integre edilmiştir.

Araştırma becerilerine yönelik eğitici eğitimi programlarımız Araştırma Okulu kapsamnda yürütülmektedir.

Son Güncelleme: 23 Şub 2017 - 21:01