BAP Başvurusu


Bilimsel Araştırma Projeleri Süreci  

 1. Proje Başvurusu için öncelikle üniversitemizdeki başvuru koşullarını ayrıntıları ile görebileceğiniz http://bap.deu.edu.tr/bap_basvuru.htm adresindeki bilgiler okunmalıdır.
 2. Proje başvuruları Debis şifresi ile BAPSİS otomasyon sistemine girilerek yapılır.
 3. Sistem giriş bilgilerini fakülte sekreterliğine e-posta ile iletir.
 4. Fakülte sekreterliği proje yöneticisinden proje evraklarını talep eder.
 5. Proje evrakları iki kopya olarak anabilim dalı başkanın imzalı bir üst yazısı ile dekanlığa sunulur.
 6. Evrak incelemesinde eksiklikler varsa tamamlatılır.
 7. Proje Fakülte Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen  raportöre gönderilir.
 8. Proje Fakülte Yönetim Kurulu’nda tartışılarak karara bağlanır.
 9. Kabul gören projeler BAPSİS programında onaylanır.
 10. Projeler BAP Koordinatörlüğünce hakem süreçlerinden geçirilir ve karara bağlanır.
 11. Projede yer alan harcama kalemleri için rektörlüğe bağlı BAP koordinatörlüğü ve Strateji Daire Başkanlığı destek vermektedir.

 

Son Güncelleme: 16 Ara 2021 - 12:10