Kanıta Dayalı Tıp Kurulu


Kanıta Dayalı Tıp kavramının tanıtılması, özümsenmesi ve eğitimde kullanılmasının sağlanması için programlar hazırlar ve uygular.

Sorumlu Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Hale Aksu Erdost
Başkan
Prof. Dr. Gül Ergör
Üyeler
Prof. Dr. Nuran Esen Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Prof. Dr. Ayşe Nur Demiral Onkoloji AD
Prof. Dr. Funda Erdoğan Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD
Doç. Dr. Banu Dilek FTR AD
Doç. Dr. Esin Ergönül Tıp Eğitimi AD
Doç. Dr. Sibel Büyükçoban Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Doç. Dr. Makbule Neslişah Tan Aile Hekimliği AD
Doç. Dr. Özgür Appak Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dr. Öğretim Üyesi Yelda Deligöz Bildacı İç Hastalıkları AD

Sekreter: Neslihan Aktaş / Berna Terzioğlu

SEKRETERYA: İZEL PINAR ÖZDEMİRÇELİK(TELEFON: 22289 )

 

Kanıta Dayalı Tıp kurulu Çalışma Esasları

 

Son Güncelleme: 28 Mar 2024 - 14:46