Kredilendirme Birimi


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik CV Bilimsel Faaliyet (D Puanı) cetveli doğrultusunda puanlamalarını ve eğitim öğretim faaliyetlerinin (C Puan) tablosunu hazırlar. Hazırlanan puanları Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne her ay düzenli bir şekilde ulaştırır.