Fakültemiz


ASRIN FELAKETİNDE ASRIN DAYANIŞMASI BELGESELİ 

 

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Fakültemiz 1 Mart 1978 yılında Ege Üniversitesine bağlı İzmir Tıp Fakültesi adı ile kurulmuş, 20.07.1982 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulmasını takiben, Dokuz Eylül Üniversitesi içinde yerini almıştır.
Tıp Fakültemiz yüksek standartlarda sürdürülen eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında sosyal yükümlülükleri gözeterek sürekli gelişim sağlamakta, ulusal düzeyde eğitim alanındaki öncü rolünü sürdürmektedir. Tıp Eğitimi Programı Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafindan ilk olarak 2011 yılında akredite edilmiş olup 2013 yılında Avrupa Birliği Diploma Etiketi almıştır.
Tıp öğrencilerine bilimsel araştırmalarda yer almaları ve kariyerlerinin başından itibaren araştırma becerileri kazanmaları için fırsat sağlayan Bütünleşik Doktora Programı 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında başlatılmıştır. Tıp Fakültesi çatısı altında Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) ve İzmir Biyogenom ve Kök Hücre Enstitüsü (İBG) ile birlikte yürütülen programda 6 Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programında yer almaktadır. Öğrenci Çalışma Modülleri kapsamında çok sayıda sosyal sorumluluk ve araştırma projesi farklı Anabilim dallarından öğretim üyelerimizin koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir.
Etik kurullar, Araştırma kurulları, Eğitim kurulları, Sosyokültürel kurullar, Genel kurullar ve Dış Danışma Kurulu olmak üzere Tıp Fakültesi bünyesinde 34 kurul faaliyetlerini sürdürmektedir.
Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri kapsamında toplam 44 Anabilim Dalımız ve 46 Bilim Dalımız bulunmakta, kurumsal amaçlarımız çerçevesinde eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini sürdürmektedirler (Tablo 1 ve Tablo 2).

Tıp Fakültemiz Akademik kadrosunda 446 sı öğretim üyesi /öğretim görevlisi olmak üzere
toplam toplam 1590 Akademik Personel ve 80 idari personel görev yapmaktadır.

Tablo 1. Tıp Fakültesi Akademik Birimler

Tablo 1. Tıp Fakültesi Akademik Birimler

Temel Tıp Bilimleri (11)

Dahili Tıp Bilimleri (20)

Cerrahi Tıp Bilimleri (13)

*  Anatomi

*Biyofizik

* Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

*Fizyoloji

*Histoloji ve Embriyoloji

*Tıbbi Biyokimya

*Tıbbi Biyolojisi

*Tıbbi Mikrobiyoloji

* Tıbbi Parazitoloji

*Tıp Eğitimi

*Tıp Tarihi ve Etik

*Acil Tıp

*Adli Tıp

*Aile Hekimliği

* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

* Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

*Deri ve Zührevi Hastalıklar

*Enfeksiyon Hastalıklar ve Klinik Mikrobiyoloji

*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

*Göğüs Hastalıkları

*Halk Sağlığı

*İç Hastalıkları

*Kardiyoloji

*Nöroloji

*Nükleer Tıp

*Radyasyon Onkolojisi

*Radyoloji

*Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

*Spor Hekimliği

*Tıbbi Farmakoloji

*Tıbbi Genetik

*Anestezi ve Reanimasyon

*Beyin ve Sinir Cerrahi

*Çocuk Cerrahisi

*Genel Cerrahi

*Göğüs Cerrahisi

 *Göz

*Kadın Hastalıkları ve Doğum

*Kalp ve Damar Cerrahisi

*  KBB

*Ortopedi ve Travmatoloji

*Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi

*Tıbbi Patoloji

*Üroloji

 

 

Tablo 2. Yan dal Uzmanlık Eğitimi veren Bilim Dalları

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 1. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
 2. Çocuk Genetik Hastalıkları
 3. Çocuk Metabolizma Hastalıkları
 4. Çocuk Gastroenteroloji
 5. Çocuk Nöroloji
 6. Çocuk Endokrinoloji
 7. Neonatoloji
 8. Çocuk Kardiyolojisi
 9. Çocuk Nefrolojisi
 10. Çocuk Allerjisi
 11. Çocuk Acil
 12. Çocuk Yoğun Bakım
 13. Çocuk Romatolojisi 
 14. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

İç Hastalıkları

 1. Gastroenteroloji
 2. Hematoloji
 3. Tıbbi Onkoloji
 4. Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.
 5. Nefroloji
 6. İmmünoloji -Romatoloji.Vekalet
 7. Yoğun Bakım
 8. Geriatri

Göğüs Hastalıkları                                        

 1. İş ve Meslek Hastalıkları
 2. Yoğun Bakım

Halk Sağlığı                                                    

 1. Epidemiyoloji

Nöroloji

1.      Klinik Nörofizyoloji

2.      Algoloji

Nükleer Tıp                                                     

1.      Radyofarmasi

Radyoloji                                                         

 1. Çocuk Radyolojisi 

Tıbbi Farmakoloji                                         

 1. Toksikoloji
 2. Klinik Farmakoloji

Anestezi ve Reanimasyon

 1. Algoloji
 2. Yoğun Bakım

Çocuk Cerrahisi                                            

 1. Çocuk Ürolojisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 1. Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
 2. Perinatoloji Bilim Dalı
 3. Jinekolojik Onkoloji

Ortopedi ve Travmatoloji                           

 1. El Cerrahisi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 1. Yara İyileşmesi
 2. El Cerrahisi

Fizyoloji                                                           

 1. Spor Fizyolojisi
 2. Davranış Fizyolojisi

Tıbbi Mikrobiyoloji                                        

 1. Tıbbi Viroloji

 

Fakültemiz akademik personeli ulusal ve uluslararası makale, kitap, bildiri, proje ve patentleri ile ülkemizde öncü Tıp Fakültelerimiz arasındadır. Fakültemiz projeleri TÜBİTAK, TUSEB, DSÖ, UFUK AVRUPA, TUBİTAK COST ve Yükseköğretim Kurumları tarafından desteklenmektedir.
Temel Tıp Bilimlerinde; Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında yeni kit geliştirme, geliştirilen kitlerin validasyon çalışmaları yapılabilmekte, akıllı yazılımlar aracılığıyla hastaların tanı ve tedavileri için karar destek sistemleri oluşturulabilmektedir.
ARLAB kapsamında biyolojik ürünlerde invitro hücre kültüründe gen, protein düzeyi ve mikroskobik temelli araştırmalar yapılabilmektedir.
Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimlerinde; Hastalıkların tanı ve tedavilerine yönelik araştırmaların yanısıra hastaların yaşamını kolaylaştırabilecek cihazlar geliştirilmektedir.
İş ve Meslek Hastalıkları Bilim dalımız aracılığıyla çeşitli kurumlara meslek hastalıkları ile ilgili bilgiler ve iş güvenlik eğitimleri verilebilmektedir.
Tüm Bölümlerin desteği ile de toplumsal sosyal projeler yürütülmektedir.

 

 

Son Güncelleme: 6 Şub 2024 - 10:27