İnsan Kaynakları Birimi


İnsan Kaynakları Biriminin görev kapsamında tüm akademik ve idari personelin atama, terfi, görevlendirme, ihtisas ve genel özlük işlerini oluşturan işlerin takibi, planlanması ve sonuçlandırılması yer alır.

 

 

 

GÖREVLİ PERSONEL :

Muharrem YEĞİN (Şef)
Ayşe OCAK
Fatma ALPAY
Bircan BULUT
Ayfer GÖKALP

 

 

 

PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

(YEŞİL PASAPORT)

4 adet biyometrik fotoğraf
1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
Pasaportu varsa pasaport numarası ( Ön sayfada TR ile başlayan numara)
Adres bilgileri

Lütfen istenilen belgeleri Dekanlık İnsan Kaynakları Birimi’ne teslim ediniz. Bilgi için tel: 22216-22217

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dilekçe
6 adet fotoğraf
1 adet nüfus cüzdan örneği
İlişik kesme belgesi ( İnsan Kaynakları Bürosu tarafından verilecektir.)
Askerlik belgesi ( Kişinin dosyasında yoksa kişiden istenecektir.)
Mal bildirim beyanı
Akıllı kart ( İnsan Kaynakları Bürosuna teslim edilecektir.)

VEFAT DURUMUNDA YAKINLARINDAN İSTENEN BELGELER

Dilekçe
Fotoğraf
Nüfus cüzdan örneği
Vukuatlı nüfus sureti (Nüfus Müdürlüklerinden temin edilecektir.)
Ölüm raporu
Mirasçılık Belgesi
Verasetçilerin nüfus cüzdan örneği ve fotoğrafı

Bilgi ve İletişim için Tıp Fakültesi İnsan Kaynakları Birimi tel: 4122216-17

 

Son Güncelleme: 16 Ara 2021 - 10:02