TURKMSIC


Kısa adı TURKMSIC olan Turkish Medikal Students International Committe’nin fakültemiz temsilciliği olarak etkinlikler gösteren topluluğumuzdur. Hedefleri aşağıdaki maddelerde listelenmiştir.
1 – Sağlık, eğitim ve tıp ile ilişkili konularda tartışmak için Türkiye çapında bir forum oluşturmak; görüşmeler sonrasında politikalar geliştirmek ve bunlara uygun aktivitelerde bulunmak
2- Tıp öğrencileri çapında insancıl ideallerin ve tıp etiğinin gelişmesine yardımcı olmak
3- Projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra, tıp öğrencileri için profesyonel ve bilimsel değişimlerin yapılmasını sağlayarak onların diğer kültürlere, toplumlara ve onların sağlık sorunlarına duyarlı olmalarını sağlamak
4- Üyeler, diğer tıp öğrencileri toplulukları, ulusal ve uluslar arası kuruluşlar arasında bağlantıyı sağlayarak, topluma en çok yaran sağlamak amacıyla onları beraber çalışmaya teşvik etmek
5- Yerel kurullarda projeleri destekleyici bir mekanizma görevi görmek
6- Tıp öğrencilerini, bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanmaya teşvik etmektir.

Rektörlük Sayfası için tıklayınız

TURKMSIC

 

 

Son Güncelleme: 16 Ara 2021 - 12:36