Mezuniyet Sonrası Yıllık Eğitim Programı


MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI

I- ÇEVİRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI
1. Bilgi Kaynaklarına Ulaşım
2. Projeye Başlarken Nelere Dikkat Edilmeli?
3. Proje Yazımı Ve Başvuru Basamakları
4. Proje Destekleri (TUBITAK, BAP Vb)
5. Girişimsel Olmayan Araştırmaların Etik Kurul Süreci
6. Deney Hayvanları Etik Kurul Süreci
7. Araştırma Ve Yayın Etiği
8. Makale Yazımı Temel İlkeleri
9. Verilerin Tablo Ve Grafik İle Sunulması
10. Dijital Araçlar İle Tartışma Ve Kaynak Yazımı
11. Sağlık Alanında SSCI/SCI/AHCI Ve ESCI İndexler De Taranan Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri
12. Makale Görünürlüğünü Sağlamak
13. Makale Nasıl Okunur?
14. Poster Yapma Teknikleri
15. Etkili Sunum Teknikleri
16. Özgeçmiş Nasıl Hazırlanır?
17. Hastane İnfeksiyonları
18. Mikrobiyolojide Akılcı Test İstemi
19. Akılcı Antibiyotik Kullanımı
20. Temel Yaşam Desteği-1
21. Temel Yaşam Desteği-2
22. Tıbbi Malpraktisten Korunma Ve Sağlık Hukukunda Ana Konular
23. Adli Ölü Muayenesi Ve Adli Olgu Yönetimi
24. Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları
25. Teletıp Uygulamaları

Mezuniyet Sonrası Eğitim Yayın Linki

II- YÜZYÜZE EĞİTİM PROGRAMI
1. Kanıta Dayalı Tıp
2. Niteliksel Araştırmalar
3. Hastane Enfeksiyondan Korunma ve Kontrolü
4. Farmakovijilans ve Advers Reaksiyon Bildirimi
5. Klinik Araştırmalar
6. Sağlık Alanında İstatistiksel Çözümleme
7. Araştırma Türleri ve Planlama
8. Mesleki Gelişim
9. Genetik Hastalıklarda Genomikten Multiomik Teknolojilere
10. Zehirlenmelere Yaklaşım
11. Temel EKG
12. Kadavra Boyun Diseksiyon Kursu
13. Kadavra Üst Ekstremite Diseksiyon Kursu
14. Kadavra Alt Ekstremite Diseksiyon Kursu
15. Kadavra Kafa Tabanı Diseksiyon Kursu
16. Kadavra Yüz Diseksiyon Kursu
17. Kadavra Erkek Genital Bölge Diseksiyon Kursu
18. Çocuk Beslenmesi ve Çocuklarda Beslenme Desteği Kursu

Son Güncelleme: 8 Ara 2023 - 16:16