Programlarımız Hakkında Genel Bilgiler


Fakültemizde mezuniyet sonrası eğitim, anabilim ve bilim dalları tarafından uzmanlık eğitimi ilgili yasalar çerçevesinde yürütülmektedir. Programların Tıpta Uzmanlık Kurulunun ilgili komisyonlarında hazırlanan çekirdek eğitim programlarına uygun olarak yürütülmesi ve denetlenmesinden program yürütücüleri olan anabilim ve bilim dalı başkanları ve dekanlık sorumludur. Eğiticiler, tez danışmanları, tez ve sınav jürileri de bu eğitimin önemli bileşenleridir. Fakültemizde 44 Anabilim Dalı 30 adet bilim dalı bulunmaktadır. Tümü konulan standartları karşılayan 74 birimde yürütülen çalışmalar Uzmanlık Eğitimi Bilgi Sistemi (UEBS, E-Karne) adıyla hazırlanmış bir yazılımla izlenmektedir. Mezuniyet Sonrası Eğitim programları Dekanlığımız ve Başhekimliğimizin birlikte verdikleri bir oryantasyon programı ile başlatılır. Her öğrenci için hazırlanan çalışma rehberleri, öğrencinin program bilgilerini ayrıntılı olarak edinmesini sağlar. Tüm birimlerde yürütülen eğitim programları tüm öğrencilere açık olup haftalık programlar web aracılığı ile duyurulmaktadır. Dekanlığımız mezuniyet sonrası eğitimi en mükemmel düzeye çıkarmak için sürekli gelişim ve öğrenme ilkesiyle hareket etmektedir. Bu amaçla Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulumuz düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Araştırma Okulumuzda uzmanlık öğrencilerine yönelik kurs ve vb eğitimler yapılır. Program gereği her yıl sonu tüm uzmanlık öğrencilerinden alınan geribildirimler ile iyileştirme sürekli hale getirilmiştir. Bu amaçla ayrıca her ay bir kez olmak üzere Uzmanlık Öğrencileri Temsilcileri ile Dekanlığımızın görüş alış verişi yapılan bir toplantısı bulunmaktadır.

 

Son Güncelleme: 16 Ara 2021 - 10:43