Burs Kurulu


Kurulun temel amacı çeşitli kaynaklardan sağlanan burs olanaklarını doğru biçimde yönlendirmek, ek burs kaynakları oluşturmak ve bursiyerleri izlemektir. Bu kapsamda, bireylerden ve kurumlardan sağlanan bursları en uygun şekilde dağıtmakla görevlidir. Kurul sosyal etkinlikler kurulu ile işbirliği içinde kermes vb. etkinlikler yapmak, potansiyel kişi ve kurumlarla ilişki kurmak üzere programlar oluşturur. Elde edilen burslardan yapılacak dağıtımdaki şartları ve burs miktarını belirler. Bursiyerlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi de kurulun işlevleri arasında yer almaktadır.

BURS KURULU
 (Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. İlknur BİLKAY GÖRKEN (Başkan)
Prof. Dr. Özlem YILMAZ
Prof. Dr. Mustafa Cenk ECEVİT
Prof. Dr. Çiğdem BİRCAN
Prof. Dr. Çiğdem İÇKE
Prof. Dr. Türkan GÜNAY
Prof. Dr. Meral KOYUNCUOĞLU
Prof. Dr. Günay KIRKIM
Prof. Dr. Volkan HANCI
Prof. Dr. Nergiz DURMUŞ
Prof. Dr. Sultan CİNGÖZ
Prof. Dr. Erbil DOĞAN
Prof. Dr. Nüket GÖÇMEN KARABEKİR
Doç. Dr. H. Selim KARABEKİR
Doç. Dr. Zeynep YÜCE
Doç. Dr. Nilüfer DEMİRCİ
Dr. Öğretim Üyesi Rüksan ÇEHRELİ

 

 

SEKRETER: Hatice ŞABANOĞLU (Telefon: 29871 )

 

 

 

 

 

 

BURS İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İSTENEN BELGELER
1. Resimli Burs Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz yazılacak,
2.Ailenin Mali Durumunu Gösteren Belge  (MAAŞ BODROSU, EMEKLİLER İÇİN EMEKLİ CÜZDANI FOTOKOPİSİ, SERBEST ÇALIŞANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN FOTOKOPİSİ, GELİRİ OLAMAYANLAR İSE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN(SSK,EMEKLİSANDIĞI ve BAĞKUR’DAN)  Velisinin kaydının olmadığına dair belge,
3. İzmir’deki İkametgah Adresi belgesi,

4. Ailesinin oturduğu evin İkametgah Adresi,
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
6. Sabıka Kaybı                                     
                                                                                     
 
  NOT: Eksik belgeyle başvuru yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son Güncelleme: 10 Tem 2020 - 12:51