Burs Kurulu


Kurulun temel amacı çeşitli kaynaklardan sağlanan burs olanaklarını doğru biçimde yönlendirmek, ek burs kaynakları oluşturmak ve bursiyerleri izlemektir. Bu kapsamda, bireylerden ve kurumlardan sağlanan bursları en uygun şekilde dağıtmakla görevlidir. Kurul sosyal etkinlikler kurulu ile işbirliği içinde kermes vb. etkinlikler yapmak, potansiyel kişi ve kurumlarla ilişki kurmak üzere programlar oluşturur. Elde edilen burslardan yapılacak dağıtımdaki şartları ve burs miktarını belirler. Bursiyerlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi de kurulun işlevleri arasında yer almaktadır.

 

 

BURS KURULU

Prof. Dr. Aydan ÖZKÜTÜK (Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Caner ÇAVDAR (Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. İlknur BİLKAY GÖRKEN (Başkan)

Prof. Dr. Özlem YILMAZ

Prof. Dr. Mustafa Cenk ECEVİT

Prof. Dr. Çiğdem BİRCAN

Prof. Dr. Çiğdem İÇKE

Prof. Dr. Türkan GÜNAY

Prof. Dr. Meral KOYUNCUOĞLU

Prof. Dr. Günay KIRKIM

Prof. Dr. Volkan HANCI

Prof. Dr. Nergiz DURMUŞ

Prof. Dr. Sultan CİNGÖZ

Prof. Dr. Erbil DOĞAN

Prof. Dr. Nüket GÖÇMEN KARABEKİR

Doç. Dr. H. Selim KARABEKİR

Doç. Dr. Zeynep YÜCE

Doç. Dr. Nilüfer DEMİRCİ

Dr. Öğr. Üyesi Rüksan ÇEHRELİ

SEKRETER: Hatice ALPEREN (Telefon: 22251 )

 

 

 

 

 

 

BURS İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İSTENEN BELGELER
1. Resimli Burs Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz yazılacak,
2.Ailenin Mali Durumunu Gösteren Belge  (MAAŞ BODROSU, EMEKLİLER İÇİN EMEKLİ CÜZDANI FOTOKOPİSİ, SERBEST ÇALIŞANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN FOTOKOPİSİ, GELİRİ OLAMAYANLAR İSE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN(SSK,EMEKLİSANDIĞI ve BAĞKUR’DAN)  Velisinin kaydının olmadığına dair belge,
3. İzmir’deki İkametgah Adresi belgesi,

4. Ailesinin oturduğu evin İkametgah Adresi,
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
6. Sabıka Kaybı                                     
                                                                                     
 
  NOT: Eksik belgeyle başvuru yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son Güncelleme: 21 Eyl 2020 - 15:09