Mevzuat ve Diğer Yönetmelikler


Tıp Fakültesi Kurullar Çalışma Esasları ve Yönergeler 

Tıp Fakültesi Öğretim Ve Sınav Uygulama Esasları

DEUTF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAV USUL VE ESASLARI- 2023

Ekleri 1-2:

Kuramsal Sınav Kuralları Listesi

Soru İtiraz Formu

 

Alan Çalışmaları  Yönergesi

Blok Kurulları Çalışma Yönergesi

TIPVAK Burs Yönergesi

DEÜ Kurullar Çalışma Yönergesi

Dönem Kurulları Çalışma Yönergesi

Dönem I Kurul Çalışma Esasları

Dönem II Kurul Çalışma Esasları

Dönem III Kurul Çalışma Esasları

Dönem IV Kurulu Çalışma Esasları

Dönem V Kurul Çalışma Esasları

Dönem VI Kurul Çalışma Esasları

Eğiticilerin Eğitimi Kurulu Çalışma Esasları

HBD Yönergesi

İletişim Becerileri Kurul Çalışma Esasları

Intern Doktorluk Yönergesi

Kanıta Dayalı Tıp Kurul Esasları

Kliniğe Giriş Yönergesi

Kütüphane Kurul Çalışma Esasları

LİDEK Çalışma Esasları

Mezuniyet Değerlendirme Kurulu Çalışma Esasları_

Mezuniyet Sonrası Eğitim  Yönerge

Mezunlar ile İletişim Dayanışma Kurul Çalışma Esasları

MBL (Mesleksel Beceriler Laboratuvarı) Uygulama Yönergesi

Mesleksel Değerler ve Etik Eğitim Programı Yönergesi

Müfredat Kurul Çalışma Esasları

Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) Yönerge

Özdeğerlendirme Yönergesi

DEUTF Program Değerlendirme Yönergesi

Senaryo Kurulu Çalışma Esasları

Sosyal Kültürel Etkinlikler Kurulu Çalışma Esasları

Tip Fakultesi Dergisi Yonergesi

Ulusal ve Uluslararası Programları Kurul Çalışma Esasları

Yatay Geçiş ve İntibak Kurulu Çalışma Esasları

Tıp Bilim Doktorası Bütünleşik Program Yönerge

 

 

 

Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Burs Yönergesi

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Çift Anadal Programı Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

Yatay Geçiş Yönergesi

DEÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi

Son Güncelleme: 11 Ara 2023 - 11:47