Mezuniyet Sonrası Eğitim Verilen Birimlerimiz


 

( Koyu olanlar ANABİLİM DALI , açık olanlar  BİLİM DALLARIDIR)     

TEMEL TIP BİLİMLERİ

 Histoloji ve Embriyoloji

Anatomi

Fizyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Adli Tıp

Tıbbi Farmakoloji

 İç Hastalıkları

Gastroenteroloji

Hematoloji

Tıbbi Onkoloji

Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.

Nefroloji

İmmünoloji -Romatoloji.Vekalet

Yoğun Bakım

Geriatri

Genel Dahiliye

 Çocuk Sağ.ve Hast.

Çocuk Onkolojisi

Çocuk Hematoloji

 Çocuk Genetik Hastalıkları

Çocuk Metabolizma Hastalıkları

Çocuk Gastroenteroloji

Çocuk Nörolojisi

Çocuk Endokrinolojisi

Neonatoloji

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Allerjisi

Çocuk Acil

Sosyal Pediatri

 Çocuk Yoğun Bakım

Çocuk Romatolojisi

 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Radyoloji

Çocuk Radyolojisi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Nöroloji

Klinik Nörofizyoloji

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Göğüs Hastalıkları

 İş ve Meslek Hastalıkları

Yoğun Bakım

Halk Sağlığı

Epidemiyoloji

Nükleer Tıp

Radyasyon Onkolojisi

Kardiyoloji

Acil Tıp

Aile Hekimliği

Tıbbi Genetik

Spor Hekimliği

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tıbbi Patoloji

Genel Cerrahi

Çocuk Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 Kulak Burun ve Boğaz Hast.

Göz Hastalıkları

Üroloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

12. Algoloji

13. Yoğun Bakım

Kadın Hastalıkları ve Doğum

16. Perinatoloji Bilim Dalı

17. Jinekolojik Onkoloji

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi

Son Güncelleme: 25 Ağu 2023 - 11:14