Mezuniyet Sonrası Eğitim Verilen Birimlerimiz


 

( Koyu olanlar ANABİLİM DALI , açık olanlar  BİLİM DALLARIDIR)

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 1. Tıbbi Biyoloji                                                  
 2. Histoloji ve Embriyoloji                               
 3. Anatomi                                                          
 4. Fizyoloji                                                           
 5. Spor Fizyolojisi
 6. Davranış Fizyolojisi
 7. Tıbbi Biyokimya                                            
 8. Tıbbi Mikrobiyoloji                                        
 9. Tıbbi Viroloji
 10. Tıbbi Parazitoloji                                          
 11. Tıp Tarihi ve Etik                                           
 12. Biyofizik                                                          
 13. Tıp Eğitimi                                                      
 14. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim                    

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ                                                                           

 1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 2. Adli Tıp                                                            
 3. Tıbbi Farmakoloji                                         
 4. Toksikoloji
 5. Klinik Farmakoloji
 6. İç Hastalıkları                                                 
 7. Gastroenteroloji
 8. Hematoloji
 9. Tıbbi Onkoloji
 10. Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.
 11. Nefroloji
 12. İmmünoloji -Romatoloji.Vekalet
 13. Yoğun Bakım
 14. Geriatri
 15. Genel Dahiliye
 16. Çocuk Sağ.ve Hast.                                     
 17. Çocuk Onkolojisi
 18. Çocuk Hematoloji
 19. Çocuk Genetik Hastalıkları
 20. Çocuk Metabolizma Hastalıkları
 21. Çocuk Gastroenteroloji
 22. Çocuk Nörolojisi
 23. Çocuk Endokrinolojisi
 24. Neonatoloji
 25. Çocuk Kardiyolojisi
 26. Çocuk Nefrolojisi
 27. Çocuk Allerjisi
 28. Çocuk Acil
 29. Sosyal Pediatri
 30. Çocuk Yoğun Bakım
 31. Çocuk Romatolojisi
 32. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 33. Radyoloji                                                         
 34. Çocuk Radyolojisi
 35. Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast.           
 36. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları                         
 37. Nöroloji                                                           
 38. Klinik Nörofizyoloji
 39. Deri ve Zührevi Hastalıkları                        
 40. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon                 
 41. Göğüs Hastalıkları                                        
 42. İş ve Meslek Hastalıkları
 43. Yoğun Bakım
 44. Halk Sağlığı                                                    
 45. Epidemiyoloji
 46. Nükleer Tıp                                                     
 47. Radyofarmasi
 48. Radyasyon Onkolojisi                                 
 49. Kardiyoloji                                                      
 50. Acil Tıp                                                            
 51. Aile Hekimliği                                                 
 52. Tıbbi Genetik                                                 
 53. Spor Hekimliği                                               

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 1. Tıbbi Patoloji                                                 
 2. Genel Cerrahi                                                
 3. Çocuk Cerrahisi                                            
 4. Çocuk Ürolojisi
 5. Beyin ve Sinir Cerrahisi                              
 6. Kulak Burun ve Boğaz Hast.                     
 7. Göz Hastalıkları                                             
 8. Üroloji                                                              
 9. Ortopedi ve Travmatoloji                           
 10. El Cerrahisi
 11. Anesteziyoloji ve Reanimasyon               
 12. Algoloji
 13. Yoğun Bakım
 14. Kadın Hastalıkları ve Doğum                    
 15. Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
 16. Perinatoloji Bilim Dalı
 17. Jinekolojik Onkoloji
 18. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 19. Yara İyileşmesi
 20. El Cerrahisi
 21. Kalp ve Damar Cerrahisi                            
 22. Göğüs Cerrahisi                                            

Son Güncelleme: 16 Ara 2021 - 10:44