Alan Çalışmaları Kurulu


Kurul; fakültemiz lisans eğitimi müfredatında yer alacak konuya ilişkin içeriği, hedefleri ve uygulanacak yöntemleri belirler. Program işleyişi ile ilgili geri bildirimleri alır ve sürekli iyileştirmeler yapar. Yararlanılacak sağlık kurumları ile ilişkileri kurar, geliştirir.

ALAN ÇALIŞMALARI KURULU

Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Başak Baykara
Başkan   
Doç. Dr. Özlem Miman
Üyeler
Doç. Dr. Gökşin Nilüfer Demirci Eğitim Koordinatörü
Prof. Dr. Tonay İnceboz Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ceyda Şahan Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hatice Şimşek Keskin Halk Sağlığı AD
Prof. Dr. Vildan Mevsim Aile Hekimliği AD
Doç. Dr. Makbule Neslişah Tan Aile Hekimliği AD
Dr. Öğr. Üyesi Oya Özlem Eren Kutsoylu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Nihan Erdinç Gündüz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Muammer Çelik Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Öğr. Gör. Dr. Serap Konakcı Tıp Eğitimi AD

Sekreter: Zeynep Saban Öğrenci İşleri

 

Alan Çalışmaları Yönergesi

Son Güncelleme: 15 May 2024 - 12:05