Etik Kurullar


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm bilimsel araştırmalarda etik kurul onayı zorunludur. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı 5 Etik Kurul görev yapmaktadır:

1.Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları hakkında yönetmelik ile 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca dosya kabulü yapmaktadır. Formlara www.titck.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Yeni dosya başvuruları için 1 hafta önce, bildirimler için 48 saat önceki dosya başvuruları gündeme alınacaktır.

Mevzuat ve formlar için www.titck.gov.tr. adresinden yararlanılabilir. Bilgi için Deu Hastanesi Etik Kurul Sekreterliği 412 22 54 veya 58. Deney Hayvanları için 412 22 34 nolu telefondan ve Klinik Araştırmalar ile alakalı herhangi bir bilgi için ise DAPS İletişim tel: 0232 412 26 32 numaralarından gerekli bilgiler alınabilir.

Üye Listesi için tıklayınız.

2. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu başvuru sürecine ilişkin tanıtım videosu: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet sonrası eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen üniversitemiz Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu başvuru sürecine ilişkin tanıtım videosu için tıklayınız.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’na başvuru yapacak araştırmacıların dikkatine:

 

Değerli başvuru sahiplerinin, yapacakları çalışmalar için Etik Kurul onayı sürecinde daha hızlı yanıt alabilmeleri için eksik ya da düzeltme gereken durumlara bağlı gecikme olmaması açısından, belirtilen noktaları dikkate almalarını öneriyoruz. Bu nedenle başvuru formundaki her alanın uygun, açık ve anlaşılır biçimde doldurulması gerekmektedir.

“Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu 29.04.2021 tarih ve 574-3 sayılı üniversite senatosunun kabul ettiği yönerge doğrultusunda dosya kabulü yapmaktadır.”

 

Girisimsel Olmayan Arastirmalar Etik Kurulu Uye Listesi

KurulGirişimsel-Olmayan-Araştırmalar-Etik-Kurulu-Yönergesi- için tıklayınız.

Formlar

BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE,
BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ DURUMLAR:

 

_DEÜ-GOAEKBilgilendirmeYazısı

kademelionamformu_

Güncel Basvuru Formu

DEU GOA OCM Etik Kurulu Basvuru Formu

Radyasyon Güvenliği

BGOFDEUAnket_

Çıkar İlişkisi Belgesi

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

İndeks

Dilekçe örnekleri

3. Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (DEÜ HADYEK)

DEÜ HADYEK – ÜYE LİSTESİ

DEU HADYEK Basvuru Formu 2024

DEU-HADYEK-Basvuru-Dilekcesi-2022

DEÜ HADYEK Tahütname

DEÜ HADYEK YÖNERGE

DEÜ-HADYEK EK HAYVAN TALEP FORMU

 

 

 

 

4. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (http://tfhadyek.deu.edu.tr/index.php/tr/

5. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyogenom Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (http://www.ibg.deu.edu.tr/tr/ibg-hadyek/)

 

Önemli Not:

 • “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren girişimsel klinik araştırmalar ve gözlemsel ilaç çalışmaları için Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) izni alınması zorunludur.
 • “Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği” kapsamına giren klinik araştırmalar için Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) izni alınması zorunludur.

ETİK VE YASAL DÜZENLEMELER

Klinik Araştırmalarla İlgili Ulusal Etik ve Yasal Düzenlemeler:

 1. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17285&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ila%C3%A7%20ve%20biyolojik%20%C3%BCr%C3%BCnlerin%20klinik%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar)
 1. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20028&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1bbi%20cihaz)
 1. Kozmetik Ürün Veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150920-4.htm)
 1. İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu (http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/%C4%B0yi%20Klinik%20Uygulamalar%C4%B1%20K%C4%B1lavuzu.pdf)
 1. Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi

Klinik Araştırmalarla İlgili Uluslararası Etik ve Yasal Düzenlemeler:

 1. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/D%C3%BCnya%20T%C4%B1p%20Birligi%20Helsinki%20Bildirgesi.pdf)
 1. Avrupa Birliği Klinik Araştırma Regülasyonu (Clinical Trials Regulation (CTR) EU No 536/2014https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2014_536/reg_2014_536_en.pdf)

Hayvan Deneyleri ile İlgili Ulusal Etik ve Yasal Düzenlemeler

 1. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19404&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan%20deneyleri)
 1. DEÜ Multidisiplin Laboratuvarı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Yönergesi

 

 

6- Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Etik Kurulu

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Etik Kurulu İzmir İlinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 25/08/2023 tarihli ve E-77979112-424.05.01-222871952 sayılı Genel Müdürlük onayına istinaden, 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince kurulmuştur.

Yönetmelik

9.3.2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik için tıklayınız

Başvuru için;

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığı web sayfasında formlar kullanılmalıdır.

Formlar İçin Tıklayınız.

Üye Listesi

Prof.Dr. Figen Coşkun (Doktor, Tıp Fakültesi) (BAŞKAN)
Prof.Dr. Nesibe Aycan Yılmaz (Diş Hekimi, Diş Hekimliği Fakültesi)
(BAŞKAN YARDIMCISI)

Dr.Öğr.Gör. İsmail Eseoğlu (Doktor, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Doç.Dr. Hale Aksu Erdost (Doktor, Tıp Fakültesi)
Dr.Öğr.Üy. Ahmet Çağdaş Acara (Doktor, Tıp Fakültesi)
Prof.Dr İkbal Sibel Safi (Avukat, Hukuk Fakültesi)
Dr.Öğr. Üy. Ceyhun Güler (Sağlık alanı dışı Üye, Çalışma Ekonomisi)

İletişim Bilgileri

Tel: 02324122258

Email adresi:Fadime.sakar@deu.edu.tr

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi 15 Temmuz Sağlık Yerleşkesi, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 2. Kat

Balçova-İZMİR

 

getat-klinik-arastirma-ilk-basvuru-ust-yazi-ornegi

GETAT Klinik Araştırma Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekli Belgeler

getat-bmtf-11032019

getat-klinik-arastirma-basvuru-formu

getat-ciddi-advers-olay-bildirim-tablosu

getat-klinik-arastirmalar-etik–kurulu-karar-formu

getat-sonlanim-bildirimi-basvuru-formu

BGOFDEUAnket

getat-arastirma-butcesi-formu

getat-klinik-arastirmalarda–degisiklik-basvuru-formu

getat-klinik-arastirma-sigorta-klavuzu

getat-bgofde-bulunmasi-gereken-asgari-bilgiler

 

Son Güncelleme: 28 Mar 2024 - 10:49