Kalite Yönetimi


Stratejik Hedefler ve Performans Göstergeleri  link için tıklayınız

 

Fakültemizde kalite yönetimine özel bir önem verilmektedir. Kalite yönetiminde üst yönetimle uyum içinde çalışan Kalite Birimimiz  misyon ve vizyonumuz doğrultusunda fakültemizin farklı düzeylerde yürüttüğü kalite çalışmalarında  planlama, veri toplama, değerlendirme ve geri besleme uygulamalarında yer alır.

Birim, fakültenin koyduğu yıllık  Kalite Hedeflerimizi yakından izler, ölçütlere göre hedefleri irdeler, geri bildirimlerle süreçleri iyileştirir. Bunun için düzenli iç denetimler ve eğitim çalışmaları gerçekleştirir. Kalite birimi, çalışmalarını Kalite El Kitabı yer alan tanı, iş akışları ve yönergelere uygun olarak yapar.

Fakültemizde 2004 yılından bu yana ISO 9001 Kalite yönetimi uygulanmaktadır. ISO Belgemiz için tıklayınız.

Öte yandan Tıp Eğitimi programımız Ulusal Akreditasyon Kurulu tarafından 2011 yılında akredite edilmiş, akreditasyonumuz 2017 yılında 6 yıl için yenilenmiştir.  2023 yılında yine 6 yıllık yenilenen Akreditasyon belgesi için tıklayınız.

 

 

Yüksek Öğretim Kurulunun üniversiteler için başlattığı kalite çalışmalarında da kalite birimimiz etkin roller üstlenmiş olup DEÜ Kalite Kurulu ile işbirliği halinde çalışmaktadır. Ülke düzeyinde süren bu çalışmalarda fakültemiz 3 Öğretim Üyesi ve Kalite Birim Sorumlumuz, YÖK Kalite Değerlendirici Ekipleri içinde yer almaktadırlar.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ:

  • Fakültemizde yürütülen kalite çalışmalarında temel politikamız, eğitim, araştırma ve idari hizmetlere yönelik tüm süreçlerin çalışanların katılımı ile planlanması, en verimli çıktıların alınacağı şekilde uygulamaya konulması, uygulamalarda sürekli geri bildirimlerle süreçlerin iyileştirilmesidir.
  • Bu amaca yönelik sürekli eğitim ve iç denetim uygulamaları yürütülür.
  • Tüm süreçler kayıt altına alınacak şekilde dokümante edilir ve paylaşılır.
  • Çalışanların sürece katkılarının artırılması için yatay bir iletişim politikası izlenir.
  • Öğretim elemanları, öğrenci ve çalışanların memnuniyetine özen gösterilir ve bireysel gelişimleri desteklenir.
  • Başta tıp eğitimi programımız olmak üzere tüm uygulamalarda uluslararası kabul gören çağdaş eğitim ve araştırma standartları dikkate alınır.

TIP FAKÜLTESİ KALİTE YÖNETİMİ KURULU (YÖKAK)

Prof. Dr. Başak Baykara Dekan yardımcısı (Başkan)

Prof. Dr. Emine Pınar Tuncel (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Tonay İnceboz (Başkan Yardımcısı)

Dr. Gökşin Nilüfer Demirci (Eğitim Koordinatörü)

Prof. Dr. Pınar Akan

Prof. Dr. Nilgün Özçakar

Prof. Dr. Özlem El

Doç. Dr. Mahmut Cem Ergon

Doç. Dr. Esin Ergönül

 Fakülte Sekreteri

İzel Pınar Özdemirçelik (Kalite Temsilcisi)

 

TIP FAKÜLTESİ KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ KURULU

Prof. Dr. Başak Baykara Dekan yardımcısı (Başkan)

Dr. Gökşin Nilüfer Demirci (Eğitim Koordinatörü)

Fakülte Sekreteri

İzel Pınar ÖZDEMİRÇELİK (Kalite Temsilcisi)

Müjde UZHAN (Sosyal Medya ve İletişim )

Muharrem YEĞİN (İnsan Kaynakları)

Birsen TÜKENMEZ (Öğrenci İşleri)

Neslihan AKTAŞ (Uzmanlık Öğrenci İşleri)

Mete KASIMBAŞO (ÖKM ve Kütüphane )

Süreyya YILGINOĞLU (Taşınır Kayıt Kontrol)

Fikret Fidan (Bilgisayar Lab.)

Yaşar Akın (Bina Koordinatörü)

Hakan Caner ( Eğitim Araçları)

Özer KARADENİZ (Mali İşler)

Son Güncelleme: 5 Nis 2024 - 16:21