Eğitim Programımız


EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Eğitim programımız SPICES (ÖPETSS) kısaltması ile bilinen ilkelere dayalı olarak geliştirilmiştir ve ulusal çekirdek eğitim programının tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.

SPICES (ÖPETSS) yaklaşımına göre programımız;

(Ö) Öğrenci Merkezlidir: Öğrencinin gereksinmelerini ve öğrenme yaklaşımlarını dikkate alacak şekilde tasarlanmıştır. Program öğrenci geri bildirimleri ile sürekli olarak geliştirilir.

(P) Probleme Dayalıdır: Öğrenmenin, merak duymaya, sorgulamaya, iredeleme, tartışmaya ve sorun çözmeye dayalı olduğu gerçeğiyle temel konulardan kliniğe her düzeyde, olgulara (senaryolar) dayalı bir yaklaşım içindedir.

(E) Entegredir: Temel ve klinik bilgiler, bilgi ile beceri, farklı bilim dalları, yaş dönemleri gibi unsurlar birbiriyle olan ilişkileri gözetilerek ele alınır. Her sorun biyopsikososyal bütünlük içinde ele alınır.

(T) Topluma dayalıdır: Toplumun öncelikli sağlık sorunlarının, bu sorunlardan korunma yollarının ve sağaltımlarının bilinmesini hedefler. Toplumsal sorunların hastalıklara, hastalıkların toplumsal sorunlara yol açtığı bilincini oluşturur, hastaya ve topluma bu pencereden bakılmasını sağlar.

(S) Seçmeli ders ve kurslar sağlar: Erişkin öğrenmesinde gereksinime dayalı öğrenmenin önemine dayalı olarak öğrencilere ilgi duydukları alanlarda ders açma, araştırma yapma ve kültürel etkinliklerde bulunma olanağı sunar.

(S) Sistematiktir:  Usta çırak ilişkisi ya da rastlantısal öğrenme yerine, edinilmesi gereken temel bilgi ve becerilerin belirli bir sistematik içinde ve eksiksiz öğrenilmesini sağlar.

 

Program Çıktıları

 

Eğitim programımız  öğrencilerimizin iyi bir iletişim becerisine sahip olmalarını, mesleksel değerler ve etik kavramları yaşamlarına taşımayı önceler.

Programda yaklaşık % 30 oranında planlanmış olan bağımsız öğrenme saatlerinde öğrencilerimiz başta kütüphane olanakları olmak üzere, bilgisayar salonu aracılığı ile internetten, öğrenme kaynakları merkezi aracılığı ile diğer çağdaş bilgi kaynaklarından yararlanmakta,  Özel Çalışma Modülleri ile belirli konularda derinlemesine bilgi edinme fırsatı bulmaktadırlar.

 

Son Güncelleme: 3 Oca 2020 - 13:55