Tasklar


 

DÖNEM 4

KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ (3 HAFTA)

Akılcı İlaç Kullanım Kursu

Tanısal Tıp Kursu

Propedötik ve Enfeksiyon Kontrol Kursu

GİS/KİTLELER-ENFEKSİYON (9 HAFTA)

Sarılık, assit ve karında kitle (Gastroenteroloji)

Karında ağrı ve GİS kanama, diyare – konstipasyon (Gastroenteroloji)

Sarılık, assit ve karında kitle (Genel Cerrahi)

Karında ağrı ve GİS kanama, diyare – konstipasyon (Genel Cerrahi)

ATEŞ -1

ATEŞ -2

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ (9 HAFTA)

İdrarda azalma ve ödem

Ağızda kuruluk ve boyunda kitle

Hormon hastalıkları

Solukluk – halsizlik

Lenfadenopatiler – Kanama diyatezleri

Memede kitle

Endokrin kitleler

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (9 HAFTA)

Yenidoğanda sarılık

Doğumsal kalp hastalıklı çocuğa yaklaşım

Soluk çocuğa yaklaşım

Ödemli çocuğa yaklaşım

Malnütrisyonlu çocuğa yaklaşım

Kas-iskelet yakınmaları olan çocuğa yaklaşım

Sağlıklı çocuk izlemi

Acil çocuğa yaklaşım

Puberte ve pubertal bozukluklar

Öksürük – solunum sıkıntısı olan çocuğa yaklaşım

Bilinç bulanıklığı olan çocuğa yaklaşım

Karında kitlesi olan çocuğa yaklaşım

Kasıkta – karında kitle (Çocuk Cerrahisi)

SOLUNUM- DOLAŞIM (9 HAFTA)

Öksürük

Hemoptizi – Hırıltı

Dispne- 1

Göğüs Cerrahisi

Çarpıntı

Hipertansiyon – Dispne – 2

Göğüs ağrısı

Çabuk yorulma ve periferik dolaşım sorunları (KDC)

 

SEÇMELİ (2 HAFTA)

 

DÖNEM 5

ACİL TIP    (8 HAFTA)

Mezuniyet Öncesi Travma Kursu

Adli Tıp Kursu

Multitravmalı hastanın stabilizasyonu

Siyanoz

Geç komplikasyonlar

Ölümün mediko – legal yönü

Zehirlenme

PSİKİYATRİ- NÖROLOJİ  (8 HAFTA)

Felç-ı

Felç -II

Bilinç kaybı ve bilinç bozuklukları

Baş ağrısı – baş dönmesi

Anksiyete

Gerçeği değerIendirmede bozukluklar

Duygu durum bozuklukları

Altına kaçırma

DERİ- LOKOMOTOR (8 HAFTA)

Kapanmayan yara

Kitle

Kabarcık

Örtü

Ağrılı şiş eklem/inflamatuvar bel ağrısı

Yumuşak doku ağrıları/spinal kord sorunları ve engellilik

Boyun, sırt ve bel ağrısı

Yürüyüş ve şekil bozuklukları

KADIN DOĞUM- ÜROLOJİ (8 HAFTA)

Üreme endokrinolojisi

Normal gebelik takibi ve gebelikte sık karşılaşılan problemler (bulantı kusması olan gebe, gebelikte kanama, gebelikte hipertansif hastalıklar)

Doğum, distosiler, postpartum kanamalar

Pelvik ağrı ve dismenore/adet düzensizliği – akıntı

Aile planlaması, üreme çağı periyodik kadın takibi ve jinekolojik kanserler

Adetlerin kesilmesi

Hematüri

İşeme bozuklukları

 

KBB- GÖZ SEÇMELİ (8 HAFTA)

Görme azalması

Kırmızı göz

Boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve ses kısıklığı

İşitme kaybı, tinnitus ve baş dönmesi

SEÇMELİ STAJ (4 HAFTA)

Öğrenciler ilgili anabilim dallarında 4 hafta süreyle anabilim dalının işleyişine katılırlar; bilgi ve beceri kazanırlar

İnsan hakları ve gönüllülük esasları dersi