Dekanlık


Dekan  Prof. Dr. Oğuz DİCLE

 Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK (sol başta)

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz KILINÇ