Sayı 1

23-06-2017

Cilt 30, Sayı 1 Nisan 2016

 

 

Doğumhanede Meslek Hastalıkları ve Nedenleri: İzmir Örneği, Mehtap Akçapınar, Tonay İnceboz 1-8

Helikobakter Pylori Pozitif Gastrit Vakalarında İnflamatuar Hücre Analizi,

Ulaş Alabalık, Hüseyin Büyükbayram, Ayşe Nur Keleş, Uğur Fırat

9-17

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemiye Etki Eden Faktörler,

Turgut Anuk, Ali Cihat Yıldırım, İsmail Emre Gökçe, Saygı Gülkan

19-24

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi,

Banu Dilek, Fatih Korkmaz, Gizem Baş, Bilgesu Deniz, Nurdan Yılmaz, Seher Doğan, Duran Ada, Gül Ergör, Elif Akalın

25-30
 
Olgu Sunumları

Yüzde Gelişen Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü Olgusu,

Heval Selman Özkan, Saime İrkören, Hüray Karaca, Canten Tataroğlu

31-33

Progresif Seyreden Kardiyak Fibromalı Bir Olgu, Tülay Demircan, Özgür Kızılca, Mustafa Kır, Baran Uğurlu,

Nurettin Ünal

35-38
 
Derleme Yazıları

İkinci Trimester Sonografik Taramasında Multipl Yapısal Anomaliler Gösteren Trizomi 22 olgusu ve Literatür Derlemesi, Esra Ataman, Elif Yılmaz Güleç, Filiz Hazan, Erhan Parıltay, Deniz Acar,

Ali Gedikbaşı, Halil Aslan

39-43
Embriyonik Kök Hücrelerde Wnt Sinyal Yolağı, Murat Sevimli, Tuğba Semerci Sevimli 45-54
 
Yazara Bilgi I-IV

Son Güncelleme: 29 Haz 2017 - 21:17