TURKMSIC


Kısa adı TURKMSIC olan Turkish Medikal Students International Committe’nin fakültemiz temsilciliği olarak etkinlikler gösteren topluluğumuzdur. Hedefleri aşağıdaki maddelerde listelenmiştir.
1 – Sağlık, eğitim ve tıp ile ilişkili konularda tartışmak için Türkiye çapında bir forum oluşturmak; görüşmeler sonrasında politikalar geliştirmek ve bunlara uygun aktivitelerde bulunmak
2- Tıp öğrencileri çapında insancıl ideallerin ve tıp etiğinin gelişmesine yardımcı olmak
3- Projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra, tıp öğrencileri için profesyonel ve bilimsel değişimlerin yapılmasını sağlayarak onların diğer kültürlere, toplumlara ve onların sağlık sorunlarına duyarlı olmalarını sağlamak
4- Üyeler, diğer tıp öğrencileri toplulukları, ulusal ve uluslar arası kuruluşlar arasında bağlantıyı sağlayarak, topluma en çok yaran sağlamak amacıyla onları beraber çalışmaya teşvik etmek
5- Yerel kurullarda projeleri destekleyici bir mekanizma görevi görmek
6- Tıp öğrencilerini, bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanmaya teşvik etmektir.

Topluluk danışmanı Prof.Dr.Zübeyde Erbayraktar’dır. Öğrencimiz  Duygu Engez’in başkan olduğu topluluk yürütme kurulunda Alper Akdemir, Gamze Gültekin, Elif Berne Engin ve Muhammed Kızılkaya yer almaktadır.