Yardımcı Hizmetler


Öğrenci  İşleri Basım İşleri Birimi

Taner HALAÇOĞLU

Dekanlık Yardımcı Hizmetler :

Evrak Dağıtımı

Halil PARLAK, Mustafa ÇOBAN, Dudu ERDEM

Çay Servisi – Temizlik İşleri:

Dünya TOSUN, Ayşe AYGÜL