İletişim Becerileri


İLETİŞİM BECERİLERİ HEDEFLERİ

DÖNEM 1

3.BLOK KURULU (DOKU BİYOLOJİSİ 1) ve 4. BLOK KURULU (DOKU BİYOLOJİSİ 2)

  • Tıp eğitiminde iletişim becerilerinin yerinin ve öneminin kavranması
  • Grup içinde kendini ifade edebilme, iletişim becerisi açısından özdeğerlendirme yapabilme
  • Etkin dinleme ve sözsüz iletişim öğelerinin, birey ve hekim için öneminin kavranması
  • Etkin sözlü iletişim kurmanın öğelerinin, birey ve hekim için öneminin kavranması
  • Açık iletişim kurmanın öğelerinin, birey ve hekim için öneminin kavranması
  • Empati kurmanın öğelerinin, birey ve hekim için öneminin kavranması

· Etkili geribildirim verme ve almanın öğelerinin, birey ve hekim için öneminin kavranması