Emeklilik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler


Dilekçe
6 adet fotoğraf
1 adet nüfus cüzdan örneği
İlişik kesme belgesi ( İnsan Kaynakları Bürosu tarafından verilecektir.)
Askerlik belgesi ( Kişinin dosyasında yoksa kişiden istenecektir.)
Mal bildirim beyanı
Akıllı kart ( İnsan Kaynakları Bürosuna teslim edilecektir.)

VEFAT DURUMUNDA YAKINLARINDAN İSTENEN BELGELER

Dilekçe
Fotoğraf
Nüfus cüzdan örneği
Vukuatlı nüfus sureti (Nüfus Müdürlüklerinden temin edilecektir.)
Ölüm raporu
Mirasçılık Belgesi
Verasetçilerin nüfus cüzdan örneği ve fotoğrafı

Bilgi ve İletişim için Tıp Fakültesi İnsan Kaynakları Birimi tel: 4122216-17