Kliniğe Giriş


UYGULAMALARI

DÖNEM 1

4.BLOK KURULU (DOKU BİYOLOJİSİ 2)

Kliniğe giriş-program tanıtımı ile birlikte hastayla görüşmede temel ilkeler (Sunum)

Ana yakınma ve semptomların sorgulanması (Sunum – uygulama)

Hasta perspektifinin kavranması (Uygulama)

Tüm öykü elemanlarının kavranması (Uygulama)

Öykü ve fizik muayenenin kayıt ilkeleri (Uygulama)

Fizik muayenenin temelleri (Uygulama)

 

DÖNEM 2

1.BLOK (SİNİR BİLİMLERİ)

Nörolojik öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

Kas gücü ve kas tonusu fizik muayene (Uygulama)

Meninks irritasyon bulguları fizik muayene (Uygulama)

Duyu ve refleksler fizik muayene (Uygulama)

Kraniyal sinirler fizik muayene (Uygulama)

KBB öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

Göz öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

2.BLOK (SOLUNUM- DOLAŞIM)

Boyun ve tiroid bezi öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

Lenfatik sistem öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

5.BLOK (ÜROGENITAL ENDOKRİN)

Meme öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

 

DÖNEM 3

1.BLOK (ÜROGENITAL – ENDOKRİN)

Erkek genital sistem-kadın genital sistem ve gebe öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama) Üriner sistem öykü alma ve muayene (Sunum)

2.BLOK (SOLUNUM – DOLAŞIM)

 Solunum sistemi öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

Kalp öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

 Vasküler sistem öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

3.BLOK (SINIR BİLİMLERİ)

Psikiyatrik öykü alma (Sunum)

Çocuk öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

4.BLOK (DERİ – LOKOMOTOR)

Deri öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

Kas iskelet sistemi öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

5.BLOK (GİS)

GİS öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

Sistemik öykü alma ve fizik muayene (Sunum)

Sistemik fizik muayene demonstrasyonu (Uygulama)

Zor durumlar (Sunum)

Sözlü olgu sunumu (Sunum)

6.BLOK (YAŞAM DÖNGÜSÜ)

Öykü ve fizik muayene kayıt (Sunum)

Kronik hastalarda öykü ve fizik muayene (Sunum)

Hasta eğitimi (Sunum)

Yeni doğan öykü alma ve fizik muayene (Sunum ve uygulama)

 Aile hekimliğinde klinik karar verme (Sunum ve uygulama)

7.BLOK (KLİNİĞE GİRİŞ – NEOPLAZİ)

Hasta ve hekim perspektifini anlama (Uygulama)