Mesleksel Beceriler


 

 

DÖNEM 1

1.BLOK KURULU (TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 1)

El Yıkama

Steril eldiven giyme- çıkartma becerisi

2.BLOK KURULU (HÜCRE BİYOLOJİSİ)

IM ve SC enjeksiyon

3.BLOK KURULU (DOKU BİYOLOJİSİ 1)

Venöz kan alma

4.BLOK KURULU (DOKU BİYOLOJİSİ 2)

CPR

Kan basıncını ölçme

 

DÖNEM 2

3.BLOK (TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 2)

Bebek- Çocuk CPR

4.BLOK (GİS- METABOLİZMA)

4.BLOK (ÜROGENİTAL – ENDOKRİN)

IV girişim

 

DÖNEM 3

1.BLOK (ÜROGENİTAL – ENDOKRİN)

Kadın ve erkekte üriner katater takma becerisi

3.BLOK (SİNİR BİLİMLERİ)

Sütür atma